Bài 10: Gây ảnh hưởng bằng chiến lược thương lượng

Khóa học Xây dựng quyền lực & khả năng gây ảnh hưởng


Xem video giới thiệu khóa học
Trainer La Kiến Mỹ
 Bài học: 16 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
 • Tóm tắt bài học
 • Bài học cùng chương
 • Giảng viên
 • Khóa học liên quan
 • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Thương lượng là một cuộc trao đổi giữa hai bên và mặc cả là một hình thức của chiến lược thương lượng. Chiến lược thương lượng thường bao hàm các câu nói thể hiện sự chọn lựa, chẳng hạn như: 

 • Nếu anh làm X, anh sẽ nhận được Y
 • Nếu anh làm đúng, anh sẽ có thưởng
 • Tôi sẽ làm cho anh vài việc và anh sẽ làm cho tôi chứ?
Một cuộc thương lượng nào cũng phải tiến tới trao đổi và bản thân bạn phải biết mình có gì để trao đổi, đồng thời xác định trường hợp để áp dụng chiến lược thương lượng. Thông thường có những tình huống mà chúng ta có thể áp dụng như:
 • Khi cả hai bên phụ thuộc lẫn nhau
 • Mỗi bên nắm giữ các nguồn lực quan trọng đối với bên kia
 • Khi có đủ thời gian để thương lượng
Như chúng ta đã biết, thương lượng có tính chất mềm mỏng hơn hẳn so với gây áp lực vì nó tập trung đạt được lợi ích cho cả đôi bên sau quá trình thương thảo. Hãy tham gia vào bài học để biết khi nào mình có thể áp dụng hiệu quả chiến lược này cũng như các nguồn lực mà bạn có thể tận dụng để tạo ra sức mạnh ảnh hưởng.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 3: Chiến lược gây ảnh hưởng

9
00:08:03 Bài 9: Gây ảnh hưởng bằng chiến lược gây áp lực Tham gia bài học để nắm được các phương pháp áp dụng linh hoạt chiến lược gây áp lực để tạo sức mạnh ảnh hưởng.
11
00:12:07 Bài 11: Gây ảnh hưởng bằng chiến lược dùng lý lẽ để thuyết phục Những ưu điểm và hạn chế khi áp dụng chiến lược dùng lý lẽ để thuyết phục sẽ được gửi đến qua bài học sau.

GIẢNG VIÊN

MBA La Kiến Mỹ, tên thường gọi là Anthony Mỹ, nguyên là giảng viên của Dự án Business Edge (BE) – một dự án do Tổ chức Tài chính Thế giới (IFC) tài trợ nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cải tiến kỹ năng quản lý và lãnh đạo DN. Giảng viên thỉnh giảng Khoa đào tạo quốc tế trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Trên 18 năm kinh nghiệm làm công tác Quản trị nguồn nhân lực tại các công ty đa quốc gia như Acer Corporation, P&O Nedlloy, Equatorial 5-star Hotel, International Language Acedamy, VUS-ETSC, Tovecan Corp,… Ông cũng đã tham gia đào tạo nhiều kỹ năng tiêu biểu như: Nghệ thuật lãnh đạo, Kỹ năng quản lý con người, Phân tích & thiết kế công việc, Hoạch định nguồn nhân lực, Đào tạo & phát triển, Đánh giá kết quả công việc, Tạo động lực làm việc, Chăm sóc khách hàng,... cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong cả nước.