Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thịnh

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thịnh

CTO VINA TECHLUB
0 0

Giảng viên Nguyễn Thanh Thịnh hiện là Chuyên gia Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001 kiêm Giám đốc Kỹ Thuật - Công ty TNHH VINA TECHLUB. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng, Quản lý sản xuất, Thiết kế và hoạch định sản phẩm cũng như tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001, hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo GMP, ISO 17025, VILAS, ông là 1 trong những chuyên gia đào tạo ISO hàng đầu hiện nay.

Lý tưởng sống:

"Tạo nên một kênh kết nối của các bạn trẻ, xây dựng nên một cộng đồng sống có khát vọng giúp đỡ nhau cùng hoàn thiện bản thân và góp phần phát triển đất nước" - Chuyên gia Nguyễn Thanh Thịnh chia sẻ.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • Hàng trăm giờ giảng dạy cho Ban lãnh đạo, CBCNV, khách hàng các đơn vị sản xuất, kinh doanh xăng dầu, hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • Giảng dạy, cấp chứng chỉ cho hàng trăm sinh viên các trường Đại Học lớn: Bách Khoa TP. HCM, Khoa học Tự nhiên TP. HCM, Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Hoa Sen, ....

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

  • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng, Quản lý sản xuất, Thiết kế và hoạch định sản phẩm.
  • Kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống QLCL theo ISO 9001, hệ thống quản lý Phòng  thí nghiệm theo GMP, ISO 17025, VILAS.
  • Tổ chức các hội nghị, sự kiện kết nối giữa các Nhà Khoa học, Cơ quan Quản lý nhà nước, Sinh viên, người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm liên quan.

THÀNH TỰU/ DỰ ÁN:

  • Xây dựng và phát triển dự án đưa những con người có nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đến các trường ĐH để truyền động lực sống cho sinh viên.
  • Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các trường đại học để tổ chức các hội thảo truyền đạt thông tin, kiến thức hữu ích liên quan tới các sản phẩm nhằm giới thiệu cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.
  • Nhận được nhiều kỷ niệm chương cho thành tựu giảng dạy từ các trường đại học lớn, thư cảm ơn từ nhiều cơ quan truyền thông, báo đài,....

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN TẠI:

Giám đốc Kỹ Thuật - Công ty TNHH VINA TECHLUB

Khóa học đang dạy