Bài 5: Quyền lực từ vị trí công việc

Khóa học Xây dựng quyền lực & khả năng gây ảnh hưởng


Xem video giới thiệu khóa học
Trainer La Kiến Mỹ
 Bài học: 16 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Quyền lực đến từ vị trí công việc sẽ được quyết định bởi 5 yếu tố:

  • Quyền hạn được giao
  • Tính trung tâm của công việc
  • Mức độ toàn quyền
  • Mức độ hiện diện
  • Mức độ quan trọng
Trong đó, quyền hạn được giao chính là quyền lực được ấn định sẵn trong bản mô tả công việc của mỗi vị trí. Đồng thời những người tạo ra được mối quan hệ sâu rộng trong công việc thường có cơ hội tốt hơn những người khác. Đó là lý do tại sao yếu tố tính trung tâm của công việc lại có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sức mạnh ảnh hưởng. Mức độ toàn quyền lại được xem là khả năng linh hoạt của một vị trí, tùy nghi trong quá trình ra quyết định. Nếu có được sức mạnh toàn quyền, một người có thể quyết định chi ngân sách bao nhiêu, quyết định tuyển dụng hay không, áp lương bao nhiêu,… Mức độ hiện diện được quyết định bởi số cá nhân quyền lực trong tổ chức mà chúng ta thường xuyên gặp gỡ. Và cuối cùng mức độ quan trọng sẽ được quyết định bởi tầm quan trọng của công việc mà bạn phụ trách. 
Để nắm rõ hơn các yếu tố tạo quyền lực trong công việc, mời bạn tham gia vào video bài học sau.
 

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 2: Các yếu tố phát triển khả năng gây ảnh hưởng

4
00:04:14 Bài 4: Gây ảnh hưởng bằng quyền lực Giảng viên sẽ giúp bạn biết được bản chất thực sự của khái niệm quyền lực và vai trò của nó đối với cuộc sống.
6
00:06:10 Bài 6: Quyền lực từ bản thân Hướng dẫn những yếu tố cũng như phương pháp xây dựng quyền lực từ chính bản thân.
7
00:11:52 Bài 7: Xây dựng quyền lực từ vị trí công việc Cung cấp các yếu tố quan trọng giúp bạn biết cách xây dựng sức mạnh ảnh hưởng từ vị trí công việc.
8
00:17:00 Bài 8: Xây dựng quyền lực từ bản thân Chia sẻ những phương pháp giúp bạn xây dựng thành công quyền lực từ bản thân.

GIẢNG VIÊN

MBA La Kiến Mỹ, tên thường gọi là Anthony Mỹ, nguyên là giảng viên của Dự án Business Edge (BE) – một dự án do Tổ chức Tài chính Thế giới (IFC) tài trợ nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cải tiến kỹ năng quản lý và lãnh đạo DN. Giảng viên thỉnh giảng Khoa đào tạo quốc tế trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Trên 18 năm kinh nghiệm làm công tác Quản trị nguồn nhân lực tại các công ty đa quốc gia như Acer Corporation, P&O Nedlloy, Equatorial 5-star Hotel, International Language Acedamy, VUS-ETSC, Tovecan Corp,… Ông cũng đã tham gia đào tạo nhiều kỹ năng tiêu biểu như: Nghệ thuật lãnh đạo, Kỹ năng quản lý con người, Phân tích & thiết kế công việc, Hoạch định nguồn nhân lực, Đào tạo & phát triển, Đánh giá kết quả công việc, Tạo động lực làm việc, Chăm sóc khách hàng,... cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong cả nước.