Master Trainer Đàm Thế Ngọc

Master Trainer Đàm Thế Ngọc

Master Trainer - Tập đoàn Mường Thanh
11 0

Trainer Đàm Thế Ngọc hiện là Chuyên gia Đào tạo của Tập đoàn khách sạn Mường Thanh. Ông có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự với hai chuyên môn chính về Tuyển dụng và Đào tạo

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

Có tổng số hơn 1000 giờ đứng lớp các kỹ năng mềm ở các nội dung:

 1. Kỹ năng giảng dạy tích cực (TOT)
 2. Kỹ năng giao tiếp
 3. Kỹ năng viết CV và tham dự phỏng vấn
 4. Kỹ năng phỏng vấn & đánh giá ứng viên
 5. Kỹ năng dịch vụ khách hàng
 6. Kỹ năng quản lý thời gian
 7. Kỹ năng xử lý phàn nàn
 8. Chuẩn hóa phát âm N và L
 9. Chuẩn hóa tác phong nhân viên
 10. Kỹ năng tư duy tích cực
 11. Kỹ năng thuyết trình
 12. Kỹ năng làm việc nhóm
 13. Kỹ năng giải quyết vấn đề

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

 • Từ 4/2011 – 11/2013: Chuyên viên Tuyển dụng – Công ty cổ phần viễn thông FPT (10.000 nhân viên)

Trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng nhiều vị trí từ nhân viên đến quản lý: Kinh doanh, kỹ thuật, dịch vụ khách hàng, kế toán, trưởng phòng kinh doanh… Hỗ trợ tuyển dụng 30 chi nhánh FPT Telecom miền Bắc.

 • Từ 12/2013 – 4/2015: Chuyên viên đào tạo – Công ty cổ phần viễn thông FPT

Một trong 3 thành viên đầu tiên tham gia dự án thành lập Trung tâm đào tạo FPT Telecom. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cho từng vị trí chức danh. Trực tiếp tham gia đào tạo tại trụ sở chính và 30 chi nhánh và nhiều văn phòng giao dịch toàn miền Bắc và một số chi nhánh miền Trung.

 • Từ 5/2015 – nay: Chuyên gia đào tạo – Tập đoàn khách sạn Mường Thanh (8.700 nhân viên)

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cho Văn phòng điều hành và 35 khách sạn thành viên đang hoạt động. Phá kỷ lục di chuyển, trong 4 tháng đã có mặt tại gần 20 khách sạn thành viên và hiện tại đã trực tiếp đào tạo Trưởng, Phó bộ phận, Giám sát, tổ trưởng và nhân viên của gần 30 Khách sạn.

Thành viên của dự án xây dựng và chuẩn hóa Mô tả công việc, quy trình làm việc và SOP cho các bộ phận. Xây dựng và triển khai các hoạt động Team building để gắn kết các nhân viên.

THÀNH TỰU/DỰ ÁN:

 • Cán bộ công đoàn tích cực tập đoàn FPT năm 2014
 • Giải nhì cuộc thi Chuyên môn nhân sự cấp tập đoàn FPT 2015
 • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa huấn luyện 13 ngày - Train the Traner Tiêu chuẩn Liên minh Châu Âu.
 • Chứng chỉ Quản lý khách sạn
 • Chứng chỉ thực hành tốt 5S trong văn phòng làm việc
 • Chứng chỉ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian… của TGM, Tâm Việt...

BẰNG KHEN, CHỨNG CHỈ:

 • Cán bộ công đoàn tích cực tập đoàn FPT năm 2014
 • Giải nhì cuộc thi Chuyên môn nhân sự cấp tập đoàn FPT 2015
 • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa huấn luyện 13 ngày - Train the Traner Tiêu chuẩn Liên minh Châu Âu.
 • Chứng chỉ Quản ly khách sạn
 • Chứng chỉ thực hành tốt 5S trong văn phòng làm việc
 • Chứng chỉ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, quản ly thờ gian…của TGM, Tâm Việt..

Thông tin liên hệ:

Website: http://damthengoc.com/

Mạng xã hội:
https://www.facebook.com/damthengoc