TS. Bùi Hồng Quân

TS. Bùi Hồng Quân

Tiến sĩ Tâm lý học
18 0
  • Tốt nghiệp Thủ khoa chuyên ngành Tâm lý giáo dục – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bảo vệ luận văn Thạc sĩ loại xuât sắc tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tham gia tư vấn tâm lý trên tổng đài 1088, báo Sài Gòn giải phóng chủ nhật, webtretho.com, Đài truyền thanh Long An,...
  • Tập huấn về tâm lý lứa tuổi cho các trường Trung học phổ thông, một số Sở giáo dục & Đào tạo...
  • Là chuyên gia, khách mời của các chương trình truyền thanh, truyền hình về tâm lý trên kênh VTV1, VTV9, HTV, LATV,… với các chương trình: Mỗi tuần một chuyện - đối thoại với Lê Hoàng, Điều con muốn nói, Gạch nối yêu thương, Nuôi con khoẻ, Thành phố hôm nay, Làm bạn cùng trẻ, Sinh tố 7 màu,…
  • Đồng tác giả của một số cuốn sách chuyên ngành Tâm lý học: Kỹ năng giao tiếp, Văn hóa giao thông trong môi trường học đường, Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Sư phạm, Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm.
  • Bài viết đăng trên các tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Đà Nẵng, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.