Đặng Thanh Kiệt

Đặng Thanh Kiệt

Thạc Sỹ tiếng Anh ĐH Southern Queensland
539 0

ThS. Đặng Thanh Kiệt là người có hơn 7 năm làm việc trong môi trường 100% người nước ngoài đến từ Phillipines, Singapore, Anh, Mỹ và Úc; hơn 5 năm quản lý và điều hành 2 trung tâm ngoại ngữ và tin học của riêng mình và đào tạo hơn 3000 học viên khắp cả nước; training cho hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp.