Nguyễn Minh Nhật

Nguyễn Minh Nhật

Chuyên Gia CNTT
19 0

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Nghiên cứu sinh tại hệ thống siêu thị Costco Wholesale – Hoa Kỳ
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm trong vai trò tư vấn & thiết kế mô hình quản lý sản xuất cho các doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Hơn 3 năm kinh nghiệm trong quản trị tài chính kinh doanh cho các dự án Starup trực tuyến tư nhân.

 

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Giảng viên cho các khóa học tại Alada.vn

 

THÀNH TỰU:

  • Cử nhân khoa Thương Mại trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
  • Cử nhân chuyên ngành Tài Chính tại Đại học Fullerton, California, Hoa Kỳ
  • Founder & Co-Manager tại Officexinh.com và Montblancvn.com

 

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

  • Mạng kinh doanh trực tuyến: Officexinh.com
  • Montblanc Việt Nam