TS. Phạm Thị Thúy

TS. Phạm Thị Thúy

Tiến sĩ Xã hội học
12 0
Nghiên cứu khoa học:
- Tham gia đề tài khoa học sinh viên: Vai trò của người con trai ở vùng biển Hậu Lộc, Thanh Hoá.
- Tham gia cuộc điều tra nghiên cứu do Viện Nghiên cứu thanh niên tổ chức về: Giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống qua giáo dục gia đình.
- Báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học do Khoa XHH, PVBCTT tổ chức: ảnh hưởng trình độ học vấn của phụ nữ tới mức sinh ở Việt Nam hiện nay.
- Tham gia nghiên cứu định tính đề tài Ung thư cổ tử cung, nghiên cứu tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, dự án của RAFH.
- Nghiên cứu đề tài Tác hại của khói bếp tới sức khoẻ của phụ nữ, dự án của RAFH. Báo cáo được giới thiệu tại hội thảo Phụ nữ và công việc, tổ chức tại Thuỵ Điển.
- Thực thi dự án Phụ nữ đơn thân ở Sóc Sơn, Hà Nội.
- Tham gia nghiên cứu đề tài: Khác biệt giới trên con đường chức nghiệp của công chức Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Giới đa ngành thuộc HVHCQG phối hợp cùng tổ chức AusAID thực hiện, tháng 03-12/2005. (là nghiên cứu viên chính của dự án).
 
Các công trình khoa học đã công bố:
1. Phạm Thị Thúy và nhóm tác giả (2015), Để khỏe trong mùa thi, NXB Trẻ.
2. TS. Nguyễn Minh Anh, BS Phan Thiệu Xuân Giang, BS. Nguyễn Thị Thu Hậu, Ths. Phạm Thị Thúy (2015), Hành trình cho con sự khởi đầu toàn diện, NXB Phụ nữ.
3. Phạm Thị Thúy, (2014), Một số vấn đề về chính sách xã hội cho trẻ dưới 6 tuổi – trường hợp thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Xã hội học, số 3(127)/2014.
4. Phạm Thị Thúy, (2014), Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh qua một cuộc khảo sát, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 4/2014.
5. Phạm Thị Thúy (chủ biên) cùng nhiều tác giả, (2013), Kỹ năng làm cha mẹ- dạy con từ 0- 6 tuổi, Nxb Tổng hợp Tp.HCM.
6. Phạm Thị Thúy (chủ biên) cùng nhiều tác giả, (2011), Thai giáo – phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ, Nxb Phụ nữ.
7. Nguyễn Thị Minh Phượng và Phạm Thị Thúy, (2011), Cẩm nang phương pháp sư phạm, Nxb Tổng hợp Tp.HCM.
8. Phạm Thị Thúy và nhóm tác giả, Hội quán Các bà mẹ chủ biên, (2012), Thai giáo hành trình của yêu thương, Nxb Phụ nữ.
9. Phạm Thị Thúy và nhóm tác giả, (2013), Hội quán Các bà mẹ chủ biên, Vì đó là người cha, Nxb Phụ nữ.

Các hoạt động xã hội khác:
Nói chuyện chuyên đề về tình yêu, hôn nhân gia đình trên các diễn đàn báo giấy (báo phụ nữ thành phố, phụ nữ Việt Nam…), báo mạng (Vnexpress, …), phát thanh truyền hình, các tổ chức, công ty…