Thạc sĩ Nguyễn Công Điền

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền

122 1

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

 • 1996-2006: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM
 • 2007-đến nay: Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC
 • Giáo viên thỉnh giảng các trường: ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng…

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

 • Triển khai đề tài quản lý kinh doanh Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học
 • Triển khai đề tài quản lý kinh doanh, quản lý kế toán Công ty Chế biến Lương thực (Tổng công ty Lương thực Miền Nam)

THÀNH TỰU/ DỰ ÁN:

Các giáo trình đã biên tập:

 • FoxPro căn bản (1995 - NXB Đồng Nai)
 • Lập trình quản lý (FoxPro Nâng cao) (1995 - NXB Giao thông Vận tải)
 • Microsoft Excel (1996 - NXB Giao thông Vận tải)
 • Excel trong kế toán (2006 - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM)
 • Lập trình C++ (2007 - Trường CĐ LADEC)
 • Microsoft Access (2007 - Trường CĐ LADEC)
 • Microsoft Excel (2007 - Trường CĐ LADEC)
 • Access trong kế toán (2008 - Trường CĐ LADEC)
 • Excel trong kinh tế (2014 - Trường CĐ LADEC)

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN TẠI:

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC