Khóa học: Thực hành kế toán trên Excel

Thực hành kế toán trên Excel

Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán nhưng Excel vẫn được nhiều người tin dùng vì nó là một công cụ miễn phí, dễ sử dụng. Nếu thành thạo Excel, bạn có thể phân tích số liệu để đưa ra nhiều loại báo cáo cực kỳ hữu ích theo yêu cầu của nhà quản trị.

Nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như nâng cao hiệu quả học tập và ứng dụng cho các kế toán viên, Alada xin giới thiệu đến bạn khóa học Online Thực hành kế toán trên Excel. Bạn sẽ được trang bị tất cả các kỹ năng, kỹ thuật để làm chủ công cụ Excel trong công việc kế toán.

Sau khóa học bạn sẽ:

 • Nắm được các hàm thường dùng trong kế toán (hàm luận lý, hàm tham chiếu,…)
 • Nắm được các dạng kế toán phổ biến: kế toán khoản thu trả, kế toán hàng hóa - nguyên vật liệu,…
 • Biết cách lập các bảng báo cáo kinh doanh, sản xuất, bảng cân đối,…
Xem thêm
Thu lại

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương 1: Tổng quan khóa học thực hành kế toán trên Excel

1
00:02:39 Bài 1: Giới thiệu khóa học Thực hành kế toán trên Excel Khóa học sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức Excel cần dùng trong kế toán cũng như giới thiệu đến bạn những thao tác nghiệp vụ quan trọng khác.
2
00:15:00 Học thử Bài 2: Hướng dẫn thực hành các thao tác Excel thường dùng trong kế toán Bạn sẽ được hướng dẫn các thao tác thực hành kế toán quan trọng trên ứng dụng MS Excel 2010.
3
00:06:45 Bài 3: Thực hành các hàm Sum, Max, Left, Right… trong Excel Hướng dẫn cách sử dụng hàm thống kê (Sum, Max), hàm làm tròn số (Round), các hàm trích một phần chuỗi (Left, Right, Mid) và hàm cho biết độ dài chuỗi (Len).
4
00:15:26 Bài 4: Thac tác trên các hàm luận lý: If, And, Or Nhóm hàm luận lý If, And, Or sẽ giúp bạn thao tác đối với những yêu cầu tính toán để trả về kết quả phụ thuộc sự lượng giá một điều kiện.
5
00:20:24 Bài 5: Các hàm tham chiếu và thống kê quan trọng hay dùng trong kế toán Giảng viên sẽ hướng dẫn bạn 2 cách dò tìm với giá trị 0 và 1 trong các hàm tham chiếu và thống kê để lọc ra các danh sách cần thiết, giúp công việc của bạn chính xác, rút ngắn thời gian hơn.
6
00:15:15 Bài 6: Phương pháp kiểm tra dữ liệu và các lỗi sai trong kế toán trên Excel Tổng hợp và giải thích tường tận về những lỗi sai thường gặp trên Excel, giúp bạn thao tác dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.
7
00:05:07 Bài 7: Hướng dẫn thực hành định khoản kế toán và khóa sổ kế toán Bạn sẽ nắm được các thao tác thực hành chi tiết để tạo lập số liệu định khoản kế toán và khóa sổ kế toán.
8
Bài kiểm tra chương 1: Tổng quan khóa học thực hành kế toán trên Excel Quiz

Chương 2: Kế toán các khoản phải thu, phải trả

9
00:08:34 Bài 8: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán các khoản phải thu, phải trả Bạn sẽ biết cách tính các yêu cầu như các khoản chưa thu, các khoản thu có áp dụng chiết khấu thương mại, khoản thu khi khách hàng trả lại % số hàng đã mua trên hóa đơn, định khoản tạm ứng, giải ghi tạm ứng,...
10
00:06:23 Bài 9: Thực hành báo cáo công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng Bạn sẽ biết cách dò tìm, lấy dữ liệu và áp dụng các nhóm tài khoản thích hợp để tính ra kết quả chính xác cho báo cáo công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng
11
00:13:22 Bài 10: Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng Bài học sau sẽ hướng dẫn bạn nhóm tài khoản phù hợp và cách thức thực hiện để đưa ra kết quả nhanh chóng và chính xác nhất cho sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng
12
00:08:01 Bài 11: Lập nhật ký mua hàng thanh toán sau, nhật ký bán hàng thanh toán sau Việc lập sổ nhật ký mua hàng thanh toán sau đối với từng khách hàng sẽ giúp bạn kiểm soát, quyết toán công việc hiệu quả.
13
Bài kiểm tra chương 2: Kế toán các khoản phải thu, phải trả Quiz

Chương 3: Kế toán Vốn bằng tiền

14
00:08:56 Bài 12: Định khoản các nghiệp vụ vốn bằng tiền Bạn sẽ nắm được thao tác định khoản về số tiền rút gửi ngân hàng, bán hàng thu tiền mặt, tiền trả nợ cho công ty, doanh nghiệp hay trả tiền thuê mặt bằng bằng tiền mặt,...
15
00:06:32 Bài 13: Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng Nắm các nhóm tài khoản liên quan và thao tác tạo lập sẽ giúp bạn lập sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng nhanh chóng, chính xác.
16
00:10:53 Bài 14: Hướng dẫn thực hành Sổ nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền Thay vì phải ghi bằng tay thì bài học này sẽ giúp bạn tạo sổ nhật ký thu tiền từ bảng chứng từ phát sinh.
17
00:07:32 Bài 15: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hướng dẫn các thao tác thực hành giúp bạn tự tin để xây dựng 1 bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoàn chỉnh.
18
Bài kiểm tra chương 3: Kế toán Vốn bằng tiền Quiz

Chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

19
00:06:52 Bài 16: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, dụng cụ Nắm được cách tạo lập số liệu phân loại hàng tồn kho là điều vô cùng cần thiết trong hoạt động kế toán của mỗi doanh nghiệp.
20
00:09:34 Bài 17: Các thao tác trên bảng báo cáo hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,... Bài học hướng dẫn các thao tác kế toán hàng hóa để phản ánh một cách chi tiết các đối tượng hàng hóa dưới hình thái giá trị tiền tệ và hiện vật.
21
00:13:59 Bài 18: Thực hành các loại sổ chi tiết tồn kho Tạo lập được sổ chi tiết tồn kho hàng hóa bạn sẽ tạo được căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho trong việc theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ hàng hoá.
22
Bài kiểm tra chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Quiz

Chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

23
00:08:22 Bài 19: Lập bảng số liệu báo cáo các khoản doanh thu, chi phí Bài học sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lập số liệu cho các dạng như: doanh thu thuần, chiết khấu thương mại, giảm giá,...
24
00:09:12 Bài 20: Kết chuyển số liệu cuối kỳ Một trong những nội dung quan trọng của việc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đó là dùng 2 hàm SUMIF để thống kê, kết chuyển dữ liệu
25
00:08:29 Bài 21: Lập bảng báo cáo lãi lỗ Cung cấp các công thức vào thao tác cho các phần: Phần kỳ trước, Phần trung gian để tính kỳ này, Phần kỳ này, Các phép toán +- để lập báo cáo lãi lỗ.
26
Bài kiểm tra chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quiz

Chương 6: Các bảng cân đối trong kế toán

27
00:09:41 Bài 22: Hướng dẫn thực hành trên Sổ tài khoản chi tiết Giới thiệu về các loại sổ tài khoản chi tiết để bạn nắm được kiến thức cơ bản, giúp việc thực hành lập các bảng cân đối được chính xác và dễ dàng.
28
00:06:30 Bài 23: Thực hành phần Sổ cái Hướng dẫn thực hành Phần đầu kỳ, Phần phát sinh trong kỳ, Tài khoản đối ứng - Hàm IF(IF()), Số tiền thu, chi và Phần số dư cuối kỳ khi tạo sổ cái
29
00:11:15 Bài 24: Thao tác trên bảng cân đối các tài khoản Giảng viên sẽ hướng dẫn công thức vào thao tác của các phần quan trọng trên bảng cân đối tài khoản.
30
00:06:30 Bài 25: Hướng dẫn thực hành Bảng cân đối kế toán Tạo được bảng cân đối kế toán bạn có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
31
Bài kiểm tra chương 6: Các bảng cân đối Quiz

Chương 7: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

32
00:12:58 Bài 26: Lập bảng lương và tính các khoản trích theo lương Bạn sẽ nắm các hình thức cũng như công thức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên Excel.
33
00:06:30 Bài 27: Định khoản tiền lương và nhập dữ liệu vào nhật ký chung Để tiến hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sẽ sử dụng tài khoản 334 và các tài khoản cấp 2 của Phải trả, phải nộp khác
34
Bài kiểm tra chương 7: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Quiz

Chương 8: Kế toán tài sản cố định

35
00:04:50 Bài 28: Cách thức nhập tài sản mới, thanh lý tài sản và tính khấu hao tài sản Bài học sẽ giúp bạn nắm ngay cách thức tạo số liệu cho các loại tài sản mới, thanh lý và khấu hao tài sản.
36
00:08:33 Bài 29: Thực hành định khoản và nhập dữ liệu vào nhật ký chung Các bạn sẽ học về cách nhập các định khoản của các nghiệp vụ về tăng giảm tài sản, phân bổ khấu hao tài sản cho các bộ phận trong doanh nghiệp.
37
Bài kiểm tra chương 8: Kế toán tài sản cố định Quiz
38
Bài tốt nghiệp cuối khóa Thực hành kế toán trên EXcel Test

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam. 

ĐÁNH GIÁ

Đánh giá trung bình

Có (2) lượt đánh giá

10.0
5 sao  (2)
4 sao  (0)
3 sao  (0)
2 sao  (0)
1 sao  (0)
Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi.
Nhận xét
 • Lê Nhật Khánh
  Cách đây 8 năm trước
  Mình đang cần học thêm excel kế toán mà chưa sắp xếp đến trung tâm được nên đăng ký học online, học được chương đầu rồi thấy khá dễ hiểu. Thanks Alada và thầy Điền.
 • Lê Hương Ly
  Cách đây 8 năm trước
  Mình đang cần học excel kế toán lắm, chừng nào khóa học mới ra mắt vậy ad?
  Minh Nhiên CSKH Alada
  Cách đây 8 năm trước
  Hương Ly ơi, khóa học đang trong giai đoạn biên tập hoàn thành những phần cuối cùng và sẽ online sớm thôi. Sau khi online, Alada sẽ gửi mail thông báo cho bạn nhé!

Like Fanpage nhận ngay ưu đãi: