Bài 21: Thực hành các loại sổ chi tiết tồn kho

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Sổ chi tiết tồn kho hàng hóa dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ hàng hoá làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho. Mỗi đối tượng hàng hóa sẽ được mở một sổ chi tiết để quản lý. Để tạo lập nguồn số liệu bạn phải tạo 2 loại như sau:

Bảng tồn kho đầu kỳ
Bảng chứng từ phát sinh
Mỗi loại bảng sẽ có yêu cầu về thông số khác nhau, cách tiến hành cũng không giống nhau. Trong đó, Bảng tồn kho đầu kỳ dùng để phản ánh tình hình tồn kho đầu kỳ của các đối tượng hàng tồn kho, kể cả những các đối tượng không có số dư đầu kỳ còn Bảng chứng từ phát sinh ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. 
Để nắm được các thao tác thực hành trên sổ chi tiết tồn kho hàng hóa hãy tham gia vào bài học ngay bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

19
00:06:52 Bài 19: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, dụng cụ Nắm được cách tạo lập số liệu phân loại hàng tồn kho là điều vô cùng cần thiết trong hoạt động kế toán của mỗi doanh nghiệp.
20
00:09:34 Bài 20: Các thao tác trên bảng báo cáo hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,... Bài học hướng dẫn các thao tác kế toán hàng hóa để phản ánh một cách chi tiết các đối tượng hàng hóa dưới hình thái giá trị tiền tệ và hiện vật.
22
Bài kiểm tra chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.