Bài 20: Các thao tác trên bảng báo cáo hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,...

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Kế toán hàng hóa là một bộ phận phản ánh một cách chi tiết các đối tượng hàng hóa dưới hình thái giá trị tiền tệ và hiện vật. Để tạo bảng kế toán báo cáo hàng hóa bạn sẽ sử dụng: tài khoản chi tiết nhóm 156. Bảng tổng hợp nhập xuất hàng hóa dùng để phản ánh một cách tổng quát tình hình nhập xuất tồn của tất cả các đối tượng hàng hóa, kể cả các đối tượng không có số dư cuối kỳ, hay không có phát sinh nhập/xuất. Theo đó, mỗi mặt hàng sẽ được hiển thị trên một dòng. 

Ở bài học này, giảng viên sẽ giúp bạn nắm được cách tạo lập nguồn số liệu của 2 loại bảng: 
  • Bảng tồn kho đầu kỳ
  • Bảng chứng từ phát sinh
Ngoài ra, bạn cũng sẽ được hướng dẫn các các thao tác và công thức để thực hiện tốt các phần:  đầu kỳ, nhập trong kỳ, phần cuối kỳ, kiểm tra dữ liệu. Để nắm nội dung chi tiết, mời bạn tham gia vào bài học ngay nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

19
00:06:52 Bài 19: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, dụng cụ Nắm được cách tạo lập số liệu phân loại hàng tồn kho là điều vô cùng cần thiết trong hoạt động kế toán của mỗi doanh nghiệp.
21
00:13:59 Bài 21: Thực hành các loại sổ chi tiết tồn kho Tạo lập được sổ chi tiết tồn kho hàng hóa bạn sẽ tạo được căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho trong việc theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ hàng hoá.
22
Bài kiểm tra chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.