Bài 19: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, dụng cụ

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Hàng tồn kho là 1 bộ phận của tài sản ngắn hạn và chiếm tỷ trọng lớn, có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân loại của doanh nghiệp ảnh hưởng tới việc tính chính xác của hàng tồn kho phản ánh trên bảng cân đối kế toán và ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh. Vì vây việc phân loại hàng tồn kho là cần thiết trong mỗi doanh nghiệp. 

Để giúp bạn hiểu hơn về đặc điểm, chức năng của việc kế toán hàng tồn kho, giảng viên sẽ tổng hợp và trình bày thật chi tiết về nghiệp vụ kế toán này. Tham gia học ngay để nắm các bước thực hành tạo lập bảng số liệu cho kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

20
00:09:34 Bài 20: Các thao tác trên bảng báo cáo hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,... Bài học hướng dẫn các thao tác kế toán hàng hóa để phản ánh một cách chi tiết các đối tượng hàng hóa dưới hình thái giá trị tiền tệ và hiện vật.
21
00:13:59 Bài 21: Thực hành các loại sổ chi tiết tồn kho Tạo lập được sổ chi tiết tồn kho hàng hóa bạn sẽ tạo được căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho trong việc theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ hàng hoá.
22
Bài kiểm tra chương 4: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.