Bài 32: Lập bảng lương và tính các khoản trích theo lương

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Tiền lương (hay tiền công) là số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để trả tiền lương cho người lao động đúng (hợp lý), doanh nghiệp phải đảm bảo được các yêu cầu sau: đúng với chế độ tiền lương của nhà nước; gắn với quản lý lao động của doanh nghiệp. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Nếu chưa nắm về các hình thức cũng như công thức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên Excel, hãy tham gia vào bài học sau ngay bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 7: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

33
00:06:30 Bài 33: Định khoản tiền lương và nhập dữ liệu vào nhật ký chung Để tiến hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sẽ sử dụng tài khoản 334 và các tài khoản cấp 2 của Phải trả, phải nộp khác
34
Bài kiểm tra chương 7: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.