Bài 33: Định khoản tiền lương và nhập dữ liệu vào nhật ký chung

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Để tiến hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sẽ sử dụng tài khoản 334- Phải trả người lao động. Tài khoản này sẽ phản ánh tiền lương, các khoản bảo hiểm xã hội, tiền thưởng,... cho nhân viên. Kết cấu tài khoản này như sau:

Bên nợ:
  • Các khoản tiền lương và khoản khác đã trả người lao động;
  • Các khoản khấu trừ vào tiền lương  của người lao động;
Bên có:
  • Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.
  • Dư có: tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.
Ngoài ra, bài học còn giúp bạn nắm được cách thao tác tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác. Cụ thể sử dụng các tài khoản cấp 2 như sau: 3382 (Kinh phí công đoàn), 3383 (Bảo hiểm xã hội), 3384 (Bảo hiểm y tế), 3386 (Bảo hiểm thất nghiệp).

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 7: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

32
00:12:58 Bài 32: Lập bảng lương và tính các khoản trích theo lương Bạn sẽ nắm các hình thức cũng như công thức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên Excel.
34
Bài kiểm tra chương 7: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.