Bài 14: Định khoản các nghiệp vụ vốn bằng tiền

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ở các ngân hàng, kho bạc Nhà nước và các khoản tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao – vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm hoặc trả các khoản chi phí.

Ở bài thực hành này, giảng viên sẽ hướng dẫn bạn thao tác thực hiện lập số liệu cho các yêu cầu sau:
  • Định khoản về số tiền rút gửi ngân hàng
  • Bán hàng thu tiền mặt
  • Tiền trả nợ cho công ty, doanh nghiệp
  • Trả tiền thuê mặt bằng bằng tiền mặt
  • Chi lương tiền mặt
Bằng cách cho ví dụ minh họa là một đối tượng với tình hình hoạt động cụ thể, bạn sẽ dễ hình dung hơn khi bước vào thao tác thực hành. Trên bảng chứng từ phát sinh, bạn sẽ biết cách chọn chính xác nhóm tài khoản để tiến hành lập bảng. 
Mời các bạn tham gia vào bài học ngay nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 3: Kế toán Vốn bằng tiền

15
00:06:32 Bài 15: Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng Nắm các nhóm tài khoản liên quan và thao tác tạo lập sẽ giúp bạn lập sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng nhanh chóng, chính xác.
16
00:10:53 Bài 16: Hướng dẫn thực hành Sổ nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền Thay vì phải ghi bằng tay thì bài học này sẽ giúp bạn tạo sổ nhật ký thu tiền từ bảng chứng từ phát sinh.
17
00:07:32 Bài 17: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hướng dẫn các thao tác thực hành giúp bạn tự tin để xây dựng 1 bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoàn chỉnh.
18
Bài kiểm tra chương 3: Kế toán Vốn bằng tiền Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.