Bài 16: Hướng dẫn thực hành Sổ nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Sổ nhật ký thu tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, ngân hàng B,...)  Thay vì phải ghi bằng tay sổ nhật ký thu tiền ta có thể tạo lập nó từ bảng Chứng từ phát sinh. Các thao tác và các công thức để thực hiện sổ nhật ký thu tiền đều được thể hiện qua bài học này. Theo đó bạn sẽ nắm được các bước: 

  • Phần phát sinh trong kỳ
Số chứng từ, ngày, diễn giải - Hàm IF
Tài khoản đối ứng - Hàm IF(IF())
Số tiền ghi nợ, số tiền ghi có Hàm IF
  • Phần số dư cuối kỳ
  • Kiểm tra số liệu

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 3: Kế toán Vốn bằng tiền

14
00:08:56 Bài 14: Định khoản các nghiệp vụ vốn bằng tiền Bạn sẽ nắm được thao tác định khoản về số tiền rút gửi ngân hàng, bán hàng thu tiền mặt, tiền trả nợ cho công ty, doanh nghiệp hay trả tiền thuê mặt bằng bằng tiền mặt,...
15
00:06:32 Bài 15: Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng Nắm các nhóm tài khoản liên quan và thao tác tạo lập sẽ giúp bạn lập sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng nhanh chóng, chính xác.
17
00:07:32 Bài 17: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hướng dẫn các thao tác thực hành giúp bạn tự tin để xây dựng 1 bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoàn chỉnh.
18
Bài kiểm tra chương 3: Kế toán Vốn bằng tiền Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.