Bài 28: Thực hành phần Sổ cái

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Ở bài học trước, bạn đã giới thiệu về sổ tài khoản chi tiết, bài học này sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các kiến thức liên quan đến sổ cái. Vậy sổ cái là gì? Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, sổ cái còn được dùng để hỗ trợ trong việc tính bảng cân đối số phát sinh và cân đối kế toán.

Tham gia học ngay để nắm công thức và thao tác vào các phần: Phần đầu kỳ (Số hiệu tài khoản, Công thức tham chiếu số liệu đầu kỳ), Phần phát sinh trong kỳ (Số chứng từ, ngày, diễn giải - Hàm IF, Tài khoản đối ứng - Hàm IF(IF()), Số tiền thu, chi - Hàm IF,  Phần số dư cuối kỳ khi tạo sổ cái bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 6: Các bảng cân đối trong kế toán

27
00:09:41 Bài 27: Hướng dẫn thực hành trên Sổ tài khoản chi tiết Giới thiệu về các loại sổ tài khoản chi tiết để bạn nắm được kiến thức cơ bản, giúp việc thực hành lập các bảng cân đối được chính xác và dễ dàng.
29
00:11:15 Bài 29: Thao tác trên bảng cân đối các tài khoản Giảng viên sẽ hướng dẫn công thức vào thao tác của các phần quan trọng trên bảng cân đối tài khoản.
30
00:06:30 Bài 30: Hướng dẫn thực hành Bảng cân đối kế toán Tạo được bảng cân đối kế toán bạn có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
31
Bài kiểm tra chương 6: Các bảng cân đối Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.