Bài 29: Thao tác trên bảng cân đối các tài khoản

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Bảng cân đối số phát sinh phản ánh số dư và số phát sinh của các tài khoản. Nguyên tắc ghi trong hệ thống kế toán hiện hành là ghi sổ kép: Ta ghi nợ tài khoản này và ghi có tài khoản kia với cùng giá trị. Và do đó kết quả của bảng tổng hợp số phát sinh luôn cân đối (và gọi nó là bảng cân đối). Đây sẽ là bài học hướng dẫn bạn thật chi tiết các công thức vào thao tác của các phần:

   a. Phần đầu kỳ
  • Sao chép số hiệu tài khoản
  • Công thức tham chiếu số liệu đầu kỳ 
   b. Phần phát sinh trong kỳ
   c. Phần số dư cuối kỳ trung gian
   d. Phần số dư cuối kỳ
   e. Hoàn thiện bảng báo cáo
   f. Kiểm tra số liệu
Sau khi hiểu và nắm được các khâu này, bạn sẽ tự tin để bước vào thực hành trên số liệu thực tế. Tham gia để nắm nội dung chi tiết bài học bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 6: Các bảng cân đối trong kế toán

27
00:09:41 Bài 27: Hướng dẫn thực hành trên Sổ tài khoản chi tiết Giới thiệu về các loại sổ tài khoản chi tiết để bạn nắm được kiến thức cơ bản, giúp việc thực hành lập các bảng cân đối được chính xác và dễ dàng.
28
00:06:30 Bài 28: Thực hành phần Sổ cái Hướng dẫn thực hành Phần đầu kỳ, Phần phát sinh trong kỳ, Tài khoản đối ứng - Hàm IF(IF()), Số tiền thu, chi và Phần số dư cuối kỳ khi tạo sổ cái
30
00:06:30 Bài 30: Hướng dẫn thực hành Bảng cân đối kế toán Tạo được bảng cân đối kế toán bạn có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
31
Bài kiểm tra chương 6: Các bảng cân đối Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.