Bài 30: Hướng dẫn thực hành Bảng cân đối kế toán

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
 • Tóm tắt bài học
 • Bài học cùng chương
 • Giảng viên
 • Khóa học liên quan
 • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành tài sản. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán được phân loại và sắp xếp thành từng loại, mục và từng chỉ tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu được đánh mã số để tiện việc đối chiếu, thống kê dữ liệu. Để lập được bảng cân đối kế toán chính xác, bạn cần phải lưu ý đến các nội dung sau:
a. Nguồn dữ liệu:
 • Bảng cân đối kế toán kỳ trước
 • Bảng cân đối số phát sinh kỳ này
b. Các công thức vào thao tác:
 • Số đầu năm
 • Các khái niệm hỗ trợ tính số cuối năm
 • Phần trung gian hỗ trợ tính số cuối năm
 • Số cuối năm

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 6: Các bảng cân đối trong kế toán

27
00:09:41 Bài 27: Hướng dẫn thực hành trên Sổ tài khoản chi tiết Giới thiệu về các loại sổ tài khoản chi tiết để bạn nắm được kiến thức cơ bản, giúp việc thực hành lập các bảng cân đối được chính xác và dễ dàng.
28
00:06:30 Bài 28: Thực hành phần Sổ cái Hướng dẫn thực hành Phần đầu kỳ, Phần phát sinh trong kỳ, Tài khoản đối ứng - Hàm IF(IF()), Số tiền thu, chi và Phần số dư cuối kỳ khi tạo sổ cái
29
00:11:15 Bài 29: Thao tác trên bảng cân đối các tài khoản Giảng viên sẽ hướng dẫn công thức vào thao tác của các phần quan trọng trên bảng cân đối tài khoản.
31
Bài kiểm tra chương 6: Các bảng cân đối Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.