Bài 27: Hướng dẫn thực hành trên Sổ tài khoản chi tiết

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Căn cứ vào hướng dẫn của Nhà nước về sổ, thẻ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.

Sổ chi tiết tài khoản doanh nghiệp tự xây dựng theo sự hướng dẫn của Bộ Tài Chính. Một số sổ chi tiết đã được đề cập trong các chương trước như kế toán phải thu phải trả, kế toán hàng tồn kho...
Bài học sẽ giới thiệu chi tiết về các loại sổ tài khoản để bạn nắm được kiến thức cơ bản, giúp việc thực hành lập các bảng cân đối được chính xác và dễ dàng. Tham gia học ngay bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 6: Các bảng cân đối trong kế toán

28
00:06:30 Bài 28: Thực hành phần Sổ cái Hướng dẫn thực hành Phần đầu kỳ, Phần phát sinh trong kỳ, Tài khoản đối ứng - Hàm IF(IF()), Số tiền thu, chi và Phần số dư cuối kỳ khi tạo sổ cái
29
00:11:15 Bài 29: Thao tác trên bảng cân đối các tài khoản Giảng viên sẽ hướng dẫn công thức vào thao tác của các phần quan trọng trên bảng cân đối tài khoản.
30
00:06:30 Bài 30: Hướng dẫn thực hành Bảng cân đối kế toán Tạo được bảng cân đối kế toán bạn có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
31
Bài kiểm tra chương 6: Các bảng cân đối Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.