Bài 35: Cách thức nhập tài sản mới, thanh lý tài sản và tính khấu hao tài sản

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Tài sản cố định (TSCĐ) là các tư liệu lao động chủ yếu như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dụng cụ quản lý. Đây là những TSCĐ có hình thái hiện vật cụ thể, đa dạng về kiểu dáng, phong phú về chủng loại người ta có thể định dạng, mô tả chúng theo các chỉ tiêu cụ thể như chất liệu, kích thước, màu sắc. Ngoài ra, còn có những tài sản không có hình thái hiện vật nhưng cũng tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh như quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế…   

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ phải thoả mãn đồng thời tất cả 4  tiêu chuẩn ghi nhận sau:
  • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
  • Nguyên giá tài sản cố định phải được xác định một cách đáng tin cậy
  • Thời gian sử dụng ước tính trên một năm.
  • Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo qui định hiện hành.

Tham gia bài học để nắm ngay cách thức tạo số liệu cho các loại tài sản mới, thanh lý và khấu hao tài sản.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 8: Kế toán tài sản cố định

36
00:08:33 Bài 36: Thực hành định khoản và nhập dữ liệu vào nhật ký chung Các bạn sẽ học về cách nhập các định khoản của các nghiệp vụ về tăng giảm tài sản, phân bổ khấu hao tài sản cho các bộ phận trong doanh nghiệp.
37
Bài kiểm tra chương 8: Kế toán tài sản cố định Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.