Bài 36: Thực hành định khoản và nhập dữ liệu vào nhật ký chung

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Sau khi nắm được các thao tác để nhập tài sản mới, thanh lý tài sản và tính khấu hao tài sản định kỳ, các bạn sẽ được hướng dẫn các nội dung về định khoản và nhập dữ liệu vào nhật ký chung. Trong phần này chúng ta nhập các định khoản của các nghiệp vụ về tăng giảm tài sản, phân bổ khấu hao tài sản cho các bộ phận trong doanh nghiệp.

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó.
Bài học sau sẽ thể hiện chi tiết các nội dung về cách lập bảng định khoản, cách nhập dữ liệu vào sổ nhật ký chung để tiến hành kế toán tài sản cố định. Tham gia học ngay bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 8: Kế toán tài sản cố định

35
00:04:50 Bài 35: Cách thức nhập tài sản mới, thanh lý tài sản và tính khấu hao tài sản Bài học sẽ giúp bạn nắm ngay cách thức tạo số liệu cho các loại tài sản mới, thanh lý và khấu hao tài sản.
37
Bài kiểm tra chương 8: Kế toán tài sản cố định Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.