Bài 10: Thực hành báo cáo công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Công nợ phải thu của khách hàng là khoản tiền mà khách hàng đã mua hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa thanh toán. Trong kế toán, phải thu sẽ dùng tài khoản chi tiết 131 để phản ánh số tiền phải thu, đã thu trong kỳ và số tiền còn phải thu cuối kỳ. Trên bảng dữ liệu tổng hợp thanh toán của người mua, giảng viên sẽ hướng dẫn bạn thực hành các bước kế toán tính công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng của khách hàng. Trong mỗi bước thực hành bạn sẽ biết cách dò tìm, lấy dữ liệu và áp dụng các nhóm tài khoản thích hợp để tính ra kết quả chính xác. Với bảng dữ liệu sẵn có, bạn có thể thao tác dễ dàng và nắm bắt bài giảng nhanh chóng hơn. 

Bài học sẽ hướng dẫn bạn thực hành 4 khâu cơ bản đó là tính phần đầu kỳ, phần phát sinh trong kỳ, phần số dư cuối kỳ
và khâu hoàn thiện bảng báo cáo.
Tham gia học ngay để nắm các nội dung hấp dẫn này bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 2: Kế toán các khoản phải thu, phải trả

9
00:08:34 Bài 9: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán các khoản phải thu, phải trả Bạn sẽ biết cách tính các yêu cầu như các khoản chưa thu, các khoản thu có áp dụng chiết khấu thương mại, khoản thu khi khách hàng trả lại % số hàng đã mua trên hóa đơn, định khoản tạm ứng, giải ghi tạm ứng,...
11
00:13:22 Bài 11: Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng Bài học sau sẽ hướng dẫn bạn nhóm tài khoản phù hợp và cách thức thực hiện để đưa ra kết quả nhanh chóng và chính xác nhất cho sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng
12
00:08:01 Bài 12: Lập nhật ký mua hàng thanh toán sau, nhật ký bán hàng thanh toán sau Việc lập sổ nhật ký mua hàng thanh toán sau đối với từng khách hàng sẽ giúp bạn kiểm soát, quyết toán công việc hiệu quả.
13
Bài kiểm tra chương 2: Kế toán các khoản phải thu, phải trả Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.