Bài 9: Tạo lập nguồn số liệu cho kế toán các khoản phải thu, phải trả

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Các khoản phải thu là khoản nợ của các cá nhân, các tổ chức đơn vị bên trong và bên ngoài doanh nghiệp về số tiền mua sản phẩm, hàng hoá, vật tư và các khoản dịch vụ khác chưa thanh toán cho doanh nghiệp. Các khoản phải thu bao gồm của khách hàng, nội bộ và các khoản thu khác.

Còn các khoản phải trả cho người bán là khoản mà doanh nghiệp phải trả của các cá nhân, các tổ chức đơn vị về số tiền mua sản phẩm, hàng hoá, vật tư và các khoản dịch vụ khác chưa thanh toán.. Bài học sẽ giúp bạn nắm được các nhóm tài khoản cần áp dụng, cách thức trình bày chúng trên bảng dữ liệu. 
Sau bài học, chắc chắn bạn sẽ biết cách tính các yêu cầu như các khoản chưa thu, các khoản thu có áp dụng chiết khấu thương mại, khoản thu khi khách hàng trả lại % số hàng đã mua trên hóa đơn, định khoản tạm ứng, giải ghi tạm ứng,... 
Tham gia học ngay để bổ sung cho mình những kiến thức kế toán cơ bản và quan trọng này bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 2: Kế toán các khoản phải thu, phải trả

10
00:06:23 Bài 10: Thực hành báo cáo công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng Bạn sẽ biết cách dò tìm, lấy dữ liệu và áp dụng các nhóm tài khoản thích hợp để tính ra kết quả chính xác cho báo cáo công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng
11
00:13:22 Bài 11: Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng Bài học sau sẽ hướng dẫn bạn nhóm tài khoản phù hợp và cách thức thực hiện để đưa ra kết quả nhanh chóng và chính xác nhất cho sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng
12
00:08:01 Bài 12: Lập nhật ký mua hàng thanh toán sau, nhật ký bán hàng thanh toán sau Việc lập sổ nhật ký mua hàng thanh toán sau đối với từng khách hàng sẽ giúp bạn kiểm soát, quyết toán công việc hiệu quả.
13
Bài kiểm tra chương 2: Kế toán các khoản phải thu, phải trả Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.