Bài 23: Lập bảng số liệu báo cáo các khoản doanh thu, chi phí

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Trong kế toán có rất nhiều khoản doanh thu và cách thức tính toán, thống kê báo cáo cho từng khoản sẽ khác nhau. Ở bài học này bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo lập số liệu cho các dạng như: doanh thu thuần, chiết khấu thương mại, giảm giá,...

Trong đó: 
  • Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là doanh thu sau khi đã trừ các khoản giảm như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu...
  • Chiết khấu thương mại là khoản mà bên bán giảm trừ hoặc thanh toán cho người mua do người mua đã mua hàng với khối lượng lớn và theo thảo thuận bên bán sẽ dành cho bên mua 1 khoản chiết khấu thương mại.
  • Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.
  • Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.
  • Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm đã bán được (bao gồm cả chi phí thu mua hàng hóa phân bổ cho số hàng hóa đã bán ra) hoặc giá thành thực tế của lao vụ, dịch vụ hoàn thành.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

24
00:09:12 Bài 24: Kết chuyển số liệu cuối kỳ Một trong những nội dung quan trọng của việc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đó là dùng 2 hàm SUMIF để thống kê, kết chuyển dữ liệu
25
00:08:29 Bài 25: Lập bảng báo cáo lãi lỗ Cung cấp các công thức vào thao tác cho các phần: Phần kỳ trước, Phần trung gian để tính kỳ này, Phần kỳ này, Các phép toán +- để lập báo cáo lãi lỗ.
26
Bài kiểm tra chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.