Bài 25: Lập bảng báo cáo lãi lỗ

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Báo cáo lãi lỗ là bảng báo cáo phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kết quả kinh doanh hàng hóa-dịch vụ và kết quả kinh doanh khác. Cũng tương tự như các bài học trước, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết các khâu tạo lập nguồn dữ liệu cho 2 loại bảng:

  •    Bảng kết quả kinh doanh kỳ trước
  •    Bảng chứng từ phát sinh kỳ này
Sau bài học bạn sẽ nắm các công thức vào thao tác cho các phần: Phần kỳ trước, Phần trung gian để tính kỳ này, Phần kỳ này, Các phép toán +- để bổ sung các kiến thức cần thiết cho công việc.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

23
00:08:22 Bài 23: Lập bảng số liệu báo cáo các khoản doanh thu, chi phí Bài học sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lập số liệu cho các dạng như: doanh thu thuần, chiết khấu thương mại, giảm giá,...
24
00:09:12 Bài 24: Kết chuyển số liệu cuối kỳ Một trong những nội dung quan trọng của việc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đó là dùng 2 hàm SUMIF để thống kê, kết chuyển dữ liệu
26
Bài kiểm tra chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.