Bài 24: Kết chuyển số liệu cuối kỳ

Khóa học Thực hành kế toán trên Excel


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Công Điền
 Bài học: 29 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 500.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Cuối kỳ, trước khi in các bảng báo cáo ta phải thực hiện kết chuyển dữ liệu. Trong phần kết chuyển chúng ta thường dùng 2 hàm SUMIF để thống kê dữ liệu. Trong đó, Hàm Sumif thứ nhất dùng để làm tăng giá trị thống kê, hàm Sumif thứ hai dùng để làm giảm giá trị thống kê. Nếu yếu tố này làm tăng kết quả  kinh doanh thì cột tính tổng chủ yếu là cột số tiền ghi có, ngược lại là cột số tiền ghi nợ. 

Có 4 loại kết chuyển số liệu cuối kỳ mà bạn sẽ được hướng dẫn là: 
  • Kết chuyển các khoản giảm doanh thu
  • Kết chuyển doanh thu về TK 911
  • Kết chuyển chi phí về TK 911
  • Kết chuyển TK911 về lãi lỗ (TK 421)
Đây là một trong những nội dung quan trọng của việc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, vì vậy hãy tham gia học ngay để tích lũy kiến thức và rút cho mình những kinh nghiệm hữu ích bạn nhé!

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

23
00:08:22 Bài 23: Lập bảng số liệu báo cáo các khoản doanh thu, chi phí Bài học sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lập số liệu cho các dạng như: doanh thu thuần, chiết khấu thương mại, giảm giá,...
25
00:08:29 Bài 25: Lập bảng báo cáo lãi lỗ Cung cấp các công thức vào thao tác cho các phần: Phần kỳ trước, Phần trung gian để tính kỳ này, Phần kỳ này, Các phép toán +- để lập báo cáo lãi lỗ.
26
Bài kiểm tra chương 5: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quiz

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Nguyễn Công Điền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kế toán, tin học cho các trường cao đẳng, đại học lớn như: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Ông đã biên tập thành công nhiều giáo trình giảng dạy trong các lĩnh vực Excel kế toán, lập trình C++, Microsoft Access, Excel trong kinh tế,…

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyễn Công Điền còn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý kế toán cho các doanh nghiệp lớn trong nước như: Công ty CP Sách Thiết Bị Trường học, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.