Bài 31: Describing trends, Related verbs and nouns

Khóa học Luyện thi IELTS Online cùng chuyên gia


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Bùi Đức Tiến
 Bài học: 50 video
 Thời lượng: 8 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 400.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Bạn có biết các thí sinh thi phần Writing task 1 của IELTS được khuyên chỉ nên sử dụng 20 phút cho phần này không? Vậy làm cách nào trong 20 phút, chúng ta có thể hoàn chỉnh một bài viết đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài? Tất nhiên là bạn phải có chiến lược làm bài thích hợp rồi. Các chiến lược này sẽ được lần lượt gửi đến bạn qua chuỗi bài học ôn luyện về kỹ năng Writing.

Chiến lược đầu tiên giúp bạn vượt qua Writing task 1 chính là: Describing trends, Related verbs and nouns. Trong bài viết bạn cần chú ý vào 3 yếu tố sau:
  • Trends (Xác định xem chủ đề Trends trong yêu cầu là gì?)
  • Verbs & Nouns for describing trends (Sử dụng các danh từ và động từ để miêu tả về xu hướng này?)
  • Understanding data (Bạn phải đọc và hiểu được các dữ liệu mà đề bài cho)
Bằng các ví dụ cụ thể, giảng viên sẽ phân tích giúp bạn nhận định được hướng làm thích hợp. Tham gia vào bài học, bạn sẽ rút ra được cho mình các kinh nghiệm và kỹ năng làm bài bổ ích. Mời bạn tham gia học ngay.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Writing Strategies - Task 1

32
00:11:10 Bài 32: Comparing information, Adverbs in comparisons Trong bài viết IELTS, dạng chủ đề Comparing information thường yêu cầu bạn so sánh trong các trường hợp: cao-thấp, lớn-nhỏ, nhiều-ít,… Bài học sẽ giúp bạn thực hiện nội dung này.
33
00:11:10 Bài 33: The passive and Sequencing Bài học sẽ giúp bạn nắm được cách sử dụng thể bị động (passive) để miêu tả các bước trong manufaturing process.
34
00:14:21 Bài 34: General and specific statements Giảng viên sẽ gửi đến bạn chiến lược: xác định đâu là nhận định tổng thể, đâu là nhận định chi tiết giúp bạn có một bài viết tốt, nhất là về các chủ đề liên quan đến nhận xét, miêu tả bảng biểu, đồ thị.
35
00:10:47 Bài 35: Describing changes and Describing locations Hai nội dung chính bao gồm miêu tả các thay đổi và miêu tả nơi chốn sẽ được gửi đến bạn qua bài học này.
36
00:09:18 Bài 36: Concluding statements and Concession Giúp bạn nắm được cách viết phần kết luận để bài luận IELTS được hoàn chỉnh, đạt điểm cao.
37
00:12:38 Bài 37: Adverbs and Using adverbs to evaluate data Tham gia vào bài học để nắm được các nội dung thú vị liên quan đến cách sử dụng trạng từ cho bài viết IELTS.
38
00:09:44 Bài 38: Making predictions and Factual accurcacy Giảng viên sẽ phân tích và giúp bạn hiểu trường hợp dùng của will, prediction và predicted. Đồng thời, bạn còn được cung cấp thêm các cách dùng cũng có ý nghĩa diễn đạt sự dự đoán trong tương lai.
39
00:09:28 Bài 39: Varying vocabulary and Checking spelling Tham gia bài học để được luyện tập cách sử dụng đa dạng từ vựng và cách tránh các sai sót về chính tả trong quá trình thi viết.
40
00:08:18 Bài 40: Word order and Linking Bài học sẽ giúp bạn phân biệt được thứ tự của các từ (word order) và cách sử dụng liên kết từ "with" (linking using "with").

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Bùi Đức Tiến, tốt nghiệp thạc sĩ Linguistics, Đại học Curtin. Ông hiện là giảng viên khoa tiếng Anh tại Đại học Sư phạm TP. HCM và là ủy viên Ban Chấp Hành Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TP. HCM.

Ông cũng là một trong những thành viên đồng sáng lập diễn đàn sinhvienkhoaanh.net- diễn đàn dành cho sinh viên khoa Anh trường Đại học Sư phạm TP. HCM. Mục tiêu: giúp các bạn sinh viên có một môi trường thiết thực để truyền đạt kinh nghiệm học tập.