Bài 17: Cấu tạo và cách dùng liên từ trong tiếng Anh

Khóa học Luyện ngữ pháp thi TOEIC theo chủ điểm


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 11 video
 Thời lượng: 3 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 300.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Khi diễn đạt thông tin trong câu tiếng Anh, chúng ta rất cần các liên từ để nối kết ý tưởng một cách mạch lạc. Bài học sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức liên từ để nắm được cách sử dụng các loại liên từ thường gặp trong bài thi TOEIC.

Bạn sẽ được hướng dẫn các loại liên từ như:
  • Liên từ đơn (One-word conjunctions): and, besides, although, despite,…
  • Liên từ kép (Pair conjunctions): both… and, neither… nor, either… or,…
  • Các liên từ khác như: liên trạng từ (Adverbial conjunctions), Whether & If,…
Để các bạn nắm và ghi nhớ nhanh chóng bài học, giảng viên sẽ cung cấp những bài tập thường gặp về liên từ trong bài thi TOEIC để các bạn củng cố kiến thức.
Mời các bạn tham gia vào bài học để nắm nội dung chi tiết.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Những liên từ và mệnh đề quan hệ thường gặp trong bài thi TOEIC

18
Bài kiểm tra về cách dùng liên từ trong tiếng Anh Quiz
19
00:16:41 Bài 19: Cách sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Bài học sẽ giúp bạn biết cách phân biệt và sử dụng chính xác các mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, đặc biệt là trong các dạng bài tập của đề thi TOEIC.
20
Bài kiểm tra về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Quiz

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.