Khóa học: Chiến lược giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC

Chiến lược giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC

Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 21 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Kỳ thi TOEIC vẫn còn là một trở ngại lớn cho nhiều bạn sinh viên và nhân viên văn phòng vì không phải ai cũng thành công ngay từ lần thi đầu tiên và đạt được điểm số như mong đợi. Vậy phải làm sao và làm thế nào để đạt điểm số cao trong kỳ thi TOEIC?

Đến với Khóa học Chiến lược giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC bạn sẽ được ôn luyện từ vựng, ngữ pháp TOEIC và nắm được các kỹ năng làm bài hiệu quả.

Với 21 video bài giảng và nhiều bài tập thực hành, khoá học tập trung vào 7 phần của bài thi, các chủ đề và chiến lược cần thiết để luyện thi TOEIC đạt điểm cao.

Xem thêm
Thu lại

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương 1: Phương pháp lấy trọn điểm phần Photosgraphs trong bài thi TOEIC

1
00:05:39 Học thử Bài 1: Phương pháp đưa ra dự đoán từ các bức ảnh Bài học sẽ hướng dẫn bạn cách thức đưa ra những dự đoán cho những bức hình (Photos) của phần thứ nhất trong đề thi TOEIC.
2
Bài kiểm tra: Phương pháp đưa ra dự đoán từ các bức ảnh Quiz
3
00:04:33 Học thử Bài 2: Củng cố kiến thức về Giới từ trong tiếng Anh Bài học sẽ giúp bạn nắm được cách sử dụng giới từ để miêu tả mối tương quan giữa không gian và các nhân vật trong hình, từ đó đưa ra các dự đoán chính xác cho nội dung bức hình khi làm bài thi TOEIC
4
Bài kiểm tra kiến thức giới từ trong tiếng Anh Quiz
5
00:04:43 Bài 3: Thận trọng với những từ phát âm giống nhau Bài học sẽ cho các bạn biết được những từ phát âm giống nhau sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lựa chọn của các bạn, từ đó các bạn sẽ rút ra được những kinh nghiệm làm bài cần thiết khi nghe các từ phát âm giống nhau này để đạt điểm cao cho bài thi TOEIC
6
Bài kiểm tra kiến thức về những từ phát âm giống nhau Quiz

Chương 2: Phương pháp làm phần Questions and Response trong bài thi TOEIC

7
00:06:11 Học thử Bài 4: Chú ý vào những câu trả lời gián tiếp Bài học sẽ cung cấp cho các bạn một trong những chiến lược quan trọng để làm bài thi TOEIC, đó là chú ý vào những câu trả lời gián tiếp vì chúng có thể là lựa chọn chính xác nhất.
8
Bài kiểm tra kiến thức về những câu trả lời gián tiếp Quiz
9
00:07:04 Bài 5: Cẩn thận với những từ phát âm giống nhau Bài học sẽ chia sẻ với các bạn một trong những chiến lược làm bài giúp đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC, đó chính là nên cẩn thận với những từ phát âm giống nhau vì có thể chúng chỉ là cái bẫy người làm
10
Bài kiểm tra kiến thức về những từ phát âm giống nhau Quiz
11
00:05:25 Bài 6: Tập trung vào những từ chỉ thời gian và nơi chốn Sau bài học, bạn sẽ nắm được cách xác định câu trả lời phù hợp cho các câu hỏi về thời gian và nơi chốn như: where/directions, when, how long,...
12
Bài kiểm tra kiến thức về những từ chỉ thời gian, nơi chốn Quiz

Chương 3: Phương pháp làm phần Conversations trong bài thi TOEIC

13
00:07:08 Bài 7: Phương pháp đọc lướt qua nội dung trước khi nghe Sau bài học, bạn sẽ hiểu được thế nào là đọc lướt (skimming), tại sao phải đọc lướt (skim for context before listening) và cách đọc lướt như thế nào là hiệu quả khi làm bài thi TOEIC
14
Bài kiểm tra về phương pháp đọc lướt qua nội dung Quiz
15
00:04:54 Bài 8: Xác định xem "Ai nói điều gì?" Sau bài học, bạn sẽ nắm được chiến lược xác định xem có những ai trong đoạn đối thoại và ai nói những gì sẽ giúp bạn lựa chọn được những câu trả lời chính xác.
16
Bài kiểm tra kiến thức "Who says What" Quiz
17
00:06:28 Bài 9: Cách dùng từ vựng để suy luận ra ý nghĩa Bài học sẽ giúp bạn biết cách sử dụng các đơn vị từ vựng xung quanh để suy luận ý nghĩa của đoạn đối thoại từ đó đưa ra câu trả lời chính xác.
18
Bài kiểm tra kiến thức Cách dùng từ để suy luận Quiz

Chương 4: Phương pháp làm phần Short talks trong bài thi TOEIC

19
00:05:26 Bài 10: Đọc lướt qua nội dung trước khi nghe Sau bài học, bạn sẽ nắm được các thao tác, kỹ thuật đọc lướt để nắm nội dung bài thoại như: nhân vật được đề cập, chủ đề, không gian diễn ra bài thoại,…
20
Bài kiểm tra phương pháp đọc lướt qua nội dung Quiz
21
00:08:27 Bài 11: Phương pháp dùng từ vựng để suy luận ra ý nghĩa Bài học Đọc lướt qua nội dung trước khi nghe sẽ giúp bạn biết cách nhận xét những từ liên quan và không liên quan đến câu hỏi để lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất.
22
Bài kiểm tra phương pháp dùng từ vựng suy luận ra ý nghĩa Quiz
23
00:05:10 Bài 12: Tập trung vào những con số và số lượng Bài học sẽ giúp bạn nắm được cách phân biệt giữa những con số 13 (thirteen) và 30 (thirty) để làm tốt phần thứ 4 trong bài thi TOEIC.
24
Bài kiểm tra kiến thức về con số và số lượng Quiz

Chương 5: Phương pháp làm phần Incomplete sentences trong bài thi TOEIC

25
00:07:07 Bài 13: Bí quyết dùng phương pháp 2 lượt Sau bài học, bạn sẽ nắm được bí quyết giúp quản lý thời gian làm bài hiệu quả hơn bằng phương pháp 2 lượt (The 2- pass method)
26
Bài kiểm tra về phương pháp 2 lượt Quiz
27
00:06:49 Bài 14: Củng cố kiến thức về Danh động từ, Động từ nguyên mẫu, Động từ kép Kết thúc bài học, bạn sẽ phân biệt được thế nào là Danh động từ (Gerunds), Động từ nguyên mẫu (Infinitives) và Động từ kép (Phrasal verbs). Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp phương pháp ghi nhớ các động từ đi sau Gerunds và Infinitives.
28
Bài kiểm tra kiến thức về Danh từ, Động từ nguyên mẫu, Động từ kép Quiz
29
00:07:54 Bài 15: Chú ý Hậu tố và Tiền tố trong câu trả lời Sau bài học, bạn sẽ nắm được một số tiền tố cũng như hậu tố dành cho danh từ và động từ để có thể áp dụng hiệu quả vào bài thi TOEIC.
30
Bài kiểm tra về Hậu tố và Tiền Tố Quiz

Chương 6: Phương pháp làm chính xác phần Text completion trong bài thi TOEIC

31
00:05:48 Bài 16: Phương pháp sử dụng bối cảnh để đưa ra câu trả lời chính xác Bài học sẽ giúp bạn nắm được dạng động từ trong thì hiện tại và quá khứ đồng thời tận dụng từ và những câu xung quanh để xác định chính xác thì.
32
Bài kiểm tra phương pháp sử dụng bối cảnh Quiz
33
00:06:43 Bài 17: Chú ý Tính từ và Trạng từ xuất hiện trong câu Bài học sẽ tập trung vào Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh (chức năng, vị trí, các đuôi tính từ & trạng từ phổ biến,…), Các hình thức so sánh: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh
34
Bài kiểm tra về Tính từ và Trạng từ Quiz
35
00:06:43 Bài 18: Chú ý vai trò của Giới từ và Liên từ trong câu Bạn sẽ được ôn tập về cách sử dụng chính xác các loại giới từ chỉ thời gian và nơi chốn (in, on, at, for, since,…), cũng như phân biệt vai trò, vị trí của liên từ đơn và liên từ kép.
36
Bài kiểm tra về Giới từ và Liên từ Quiz

Chương 7: Phương pháp lấy trọn điểm phần Reading trong bài thi TOEIC

37
00:07:51 Bài 19: Xác định câu hỏi ưu tiên trả lời trước Sau bài học, bạn sẽ nắm được cách đọc trước những câu hỏi và xác định xem chúng thuộc dạng nào. Xác định xem câu hỏi nào bạn sẽ trả lời trước.
38
Bài kiểm tra phần Xác định câu hỏi ưu tiên Quiz
39
00:07:07 Bài 20: Tập trung vào câu hỏi từ vựng, câu hỏi suy luận Sau bài học bạn sẽ biết được câu hỏi từ vựng và câu hỏi suy luận là những dạng câu hỏi như thế nào trong bài thi TOEIC, từ đó bạn sẽ nắm được phương pháp để đưa ra câu trả lời chính xác cho những dạng câu hỏi này.
40
Bài kiểm tra kiến thức về câu hỏi từ vựng, câu hỏi suy luận Quiz
41
00:06:48 Bài 21: Tập trung vào câu hỏi có từ NOT Giảng viên sẽ giúp bạn nắm được phương pháp để đưa ra câu trả lời chính xác cho các dạng câu hỏi có từ NOT, câu hỏi về tên, con số và thời gian.
42
Bài kiểm tra về câu hỏi có từ NOT Quiz
43
Bài tốt nghiệp cuối khóa Chiến lược giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC Test

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.

ĐÁNH GIÁ

Đánh giá trung bình

Có (1) lượt đánh giá

6.0
5 sao  (0)
4 sao  (0)
3 sao  (1)
2 sao  (0)
1 sao  (0)
Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi.
Nhận xét
 • Vũ Thái Bảo
  Cách đây 9 năm trước
  Em thi toeic mấy lần rồi, vẫn không đạt được 500 điểm, mà trường em thì đòi phải có bằng toeic 500. Mỗi lần thi tốn rất nhiều thời gian ôn, lệ phí thi mắc nữa chớ, nên em muốn học online cho tiết kiệm và nhanh. Làm sao để em có thể đăng ký khóa học này được?
  Ngô Thị Thúy An CSKH Alada
  Cách đây 9 năm trước
  Để đăng ký khóa học, đầu tiên bạn click vào nút "Đăng ký học", chọn hình thức thanh toán phù hợp và sau đó vào học ngay bạn nhé.

Like Fanpage nhận ngay ưu đãi: