Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 21 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 350.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Câu hỏi có từ NOT thường nằm trong dạng câu hỏi “Điều gì sao đây là không đúng?”. Để trả lời  những câu hỏi có từ NOT, bạn nên trả lời những câu hỏi thông tin, câu hỏi ý chính và suy luận trước. Bài học sẽ giúp bạn nắm được các phương pháp đọc hiểu, tìm từ khóa để đưa ra câu trả lời chính xác cho các dạng câu hỏi này.

Ngoài ra, giảng viên còn hướng dẫn bạn các phương pháp để đưa ra câu trả lời chính xác cho các câu hỏi về tên (Names), con số (numbers), thời gian (dates & time).
Hy vọng với chiến lược làm bài được cung cấp trong đơn vị bài giảng này, các bạn sẽ thực hiện tốt phần thi thứ 7 của bài thi TOEIC.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 7: Phương pháp lấy trọn điểm phần Reading trong bài thi TOEIC

37
00:07:51 Bài 37: Xác định câu hỏi ưu tiên trả lời trước Sau bài học, bạn sẽ nắm được cách đọc trước những câu hỏi và xác định xem chúng thuộc dạng nào. Xác định xem câu hỏi nào bạn sẽ trả lời trước.
38
Bài kiểm tra phần Xác định câu hỏi ưu tiên Quiz
39
00:07:07 Bài 39: Tập trung vào câu hỏi từ vựng, câu hỏi suy luận Sau bài học bạn sẽ biết được câu hỏi từ vựng và câu hỏi suy luận là những dạng câu hỏi như thế nào trong bài thi TOEIC, từ đó bạn sẽ nắm được phương pháp để đưa ra câu trả lời chính xác cho những dạng câu hỏi này.
40
Bài kiểm tra kiến thức về câu hỏi từ vựng, câu hỏi suy luận Quiz
42
Bài kiểm tra về câu hỏi có từ NOT Quiz

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.