Rockit English

Rockit English

Trung tâm Anh ngữ trực tuyến Tương tác
829 1

GIỚI THIỆU:

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.

Rockit English tạo nên sự khác biệt giữa các hệ thống đào tạo Anh ngữ trực tuyến khác, bởi Rockit English đã và đang:

  • Tập trung giải quyết khó khăn, trở ngại trong việc học tiếng Anh của người Việt.
  • Đưa ra phương pháp giảng dạy tạo môi trường cho người học thực hành và trải nghiệm sử dụng tiếng Anh.
  • Đưa ra những công cụ, học liệu và khoá học giúp học viên đạt kết quả tốt nhất.
  • Đảm bảo học viên học tập tiện lợi về thời gian và địa điểm.
  • Đảm bảo học viên nói tiếng Anh thành thạo sau 3 đến 6 tháng.

Thông tin liên hệ:

Website: http://rockitenglish.vn/