Bài 7: Chú ý vào những câu trả lời gián tiếp

Khóa học Chiến lược giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 21 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 350.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Trong phần Câu hỏi và phản hồi (Question & Response) chúng ta phải nghe và trả lời 30 câu hỏi. Trong số những câu trả lời này, có thể sẽ xuất hiện những câu trả lời gián tiếp.

Giảng viên sẽ phân tích cho bạn biết thế nào là một câu trả lời gián tiếp (Indirect answers) ? Những câu trả lời gián tiếp sẽ có chi tiết liên quan đến câu hỏi, hoặc nó sẽ theo dạng một câu giải thích nào đó.
 
Trong trường hợp, câu hỏi không có câu trả lời trực tiếp vào nội dung được hỏi mà lại xuất hiện những dạng câu trả lời gián tiếp này, bạn phải lưu ý nhiều khi đó chính là câu trả lời chính xác nhất.
 
Để có thêm một chiến lược giúp đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC sắp tới, mời các bạn tham gia vào bài học Chú ý vào những câu trả lời gián tiếp.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 2: Phương pháp làm phần Questions and Response trong bài thi TOEIC

8
Bài kiểm tra kiến thức về những câu trả lời gián tiếp Quiz
9
00:07:04 Bài 9: Cẩn thận với những từ phát âm giống nhau Bài học sẽ chia sẻ với các bạn một trong những chiến lược làm bài giúp đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC, đó chính là nên cẩn thận với những từ phát âm giống nhau vì có thể chúng chỉ là cái bẫy người làm
10
Bài kiểm tra kiến thức về những từ phát âm giống nhau Quiz
11
00:05:25 Bài 11: Tập trung vào những từ chỉ thời gian và nơi chốn Sau bài học, bạn sẽ nắm được cách xác định câu trả lời phù hợp cho các câu hỏi về thời gian và nơi chốn như: where/directions, when, how long,...
12
Bài kiểm tra kiến thức về những từ chỉ thời gian, nơi chốn Quiz

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.