Bài 27: Củng cố kiến thức về Danh động từ, Động từ nguyên mẫu, Động từ kép

Khóa học Chiến lược giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 21 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 350.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Để thực hiện tốt bài thi TOEIC, nhất là phần thi thứ 5 (Incomplete sentences) thì bạn cũng cần phải nắm vững những kiến thức về Danh động từ, Động từ nguyên mẫu, Động từ kép.

Trong đơn vị bài này, giảng viên sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn chiến lược quan trọng giúp bạn hệ thống lại những nội dung trọng tâm của bài thi TOEIC. Trước hết, bài học sẽ giúp bạn định nghĩa và phân biệt thế nào là Danh động từ (Gerunds), Động từ nguyên mẫu (Infinitives) và Động từ kép (Phrasal verbs). Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp phương pháp ghi nhớ các động từ đi sau Gerunds và Infinitives.
 
Lồng ghép vào bài học là những bài tập áp dụng, giúp bạn hệ thống kiến thức và ghi nhớ nội dung lâu hơn.
Hy vọng, bài học sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức hữu ích, giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC sắp tới.
Mời các bạn tham gia vào bài học để nắm nội dung chi tiết.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 5: Phương pháp làm phần Incomplete sentences trong bài thi TOEIC

25
00:07:07 Bài 25: Bí quyết dùng phương pháp 2 lượt Sau bài học, bạn sẽ nắm được bí quyết giúp quản lý thời gian làm bài hiệu quả hơn bằng phương pháp 2 lượt (The 2- pass method)
26
Bài kiểm tra về phương pháp 2 lượt Quiz
28
Bài kiểm tra kiến thức về Danh từ, Động từ nguyên mẫu, Động từ kép Quiz
29
00:07:54 Bài 29: Chú ý Hậu tố và Tiền tố trong câu trả lời Sau bài học, bạn sẽ nắm được một số tiền tố cũng như hậu tố dành cho danh từ và động từ để có thể áp dụng hiệu quả vào bài thi TOEIC.
30
Bài kiểm tra về Hậu tố và Tiền Tố Quiz

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.