Bài 29: Chú ý Hậu tố và Tiền tố trong câu trả lời

Khóa học Chiến lược giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 21 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 350.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Tiền tố và hậu tố đều là những yếu tố dùng thêm vào trước hoặc sau một từ nhất định để làm thay đổi ý nghĩa ban đầu của từ đó. Bài học sẽ giúp bạn:

  •  Khái quát lại một số hậu tố dành cho danh từ và động từ để có thể áp dụng hiệu quả vào bài thi TOEIC.
  • Nắm được ý nghĩa của những tiền tố phổ biến trong tiếng Anh.
Kết thúc bài học, giảng viên sẽ lưu ý bạn ở hai nội dung, đó là:
  • Mỗi hậu tố sẽ làm thay đổi từ loại của từ đó.
  • Mỗi tiền tố sẽ mang một ý nghĩa nhất định.
Để nắm được chiến lược trong bài học này, mời các bạn tham gia ngay vào bài giảng.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 5: Phương pháp làm phần Incomplete sentences trong bài thi TOEIC

25
00:07:07 Bài 25: Bí quyết dùng phương pháp 2 lượt Sau bài học, bạn sẽ nắm được bí quyết giúp quản lý thời gian làm bài hiệu quả hơn bằng phương pháp 2 lượt (The 2- pass method)
26
Bài kiểm tra về phương pháp 2 lượt Quiz
27
00:06:49 Bài 27: Củng cố kiến thức về Danh động từ, Động từ nguyên mẫu, Động từ kép Kết thúc bài học, bạn sẽ phân biệt được thế nào là Danh động từ (Gerunds), Động từ nguyên mẫu (Infinitives) và Động từ kép (Phrasal verbs). Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp phương pháp ghi nhớ các động từ đi sau Gerunds và Infinitives.
28
Bài kiểm tra kiến thức về Danh từ, Động từ nguyên mẫu, Động từ kép Quiz
30
Bài kiểm tra về Hậu tố và Tiền Tố Quiz

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.