Bài 35: Chú ý vai trò của Giới từ và Liên từ trong câu

Khóa học Chiến lược giúp bạn đạt điểm cao cho kỳ thi TOEIC


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 21 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 350.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Trong bài trước, bạn đã được cung cấp các chiến lược quan trọng liên quan đến Tính từ, Trạng từ và các dạng thức so sánh trong tiếng Anh. Tiếp theo trong đơn vị bài này, giảng viên sẽ cùng bạn tìm hiểu về Giới từ và Liên từ trong tiếng Anh.

Bạn sẽ được ôn tập về cách sử dụng chính xác các loại giới từ chỉ thời gian và nơi chốn (in, on, at, for, since,…), cũng như phân biệt vai trò, vị trí của liên từ đơn và liên từ kép. Bằng cách đưa ra các dạng bài tập áp dụng, giảng viên sẽ lần lượt phân tích đề bài, đưa ra chiến lược thích hợp giúp bạn nắm kiến thức nhanh chóng hơn.
Được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, hy vọng sau bài học, bạn sẽ có thêm sự tự tin để làm tốt phần thứ 6: Text completion trong bài thi TOEIC.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 6: Phương pháp làm chính xác phần Text completion trong bài thi TOEIC

31
00:05:48 Bài 31: Phương pháp sử dụng bối cảnh để đưa ra câu trả lời chính xác Bài học sẽ giúp bạn nắm được dạng động từ trong thì hiện tại và quá khứ đồng thời tận dụng từ và những câu xung quanh để xác định chính xác thì.
32
Bài kiểm tra phương pháp sử dụng bối cảnh Quiz
33
00:06:43 Bài 33: Chú ý Tính từ và Trạng từ xuất hiện trong câu Bài học sẽ tập trung vào Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh (chức năng, vị trí, các đuôi tính từ & trạng từ phổ biến,…), Các hình thức so sánh: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh
34
Bài kiểm tra về Tính từ và Trạng từ Quiz
36
Bài kiểm tra về Giới từ và Liên từ Quiz

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.