Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 18 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
 • Tóm tắt bài học
 • Bài học cùng chương
 • Giảng viên
 • Khóa học liên quan
 • 250.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Bài nghe Process dạng bài Process không chỉ có mặt trong bài thi nghe mà còn trong bài thi nói và viết, vì vậy hãy thành thạo nó ngay từ hôm nay. Trong bài giảng này bạn sẽ được thầy Thân hướng dẫn các chiến lược làm bài thi nghe IELTS hiệu quả, áp dụng cho dạng bài tập Process này.
Chiến lược làm bài:
 • Trước khi nghe, bạn cần phải tìm hiểu kiểu của bảng hoặc dạng lưu đồ nó có biểu đạt hoặc thể hiện nội dung gì
 • Bạn phải nghĩ về chủ đề/topic của bài nghe này là về cái gì
 • Đoán thêm thông tin cần tìm nó có thể là gì trước khi nghe.
Dạng bài này thường sử dụng các cấu trúc:
 • Sequence (Trình tự): first, second, third, then, next, after,before, finally
 • Passive (thường sử dụng dạng bị động) 
 • Present tenses (Sử dụng thì hiện tại)
Bây giờ bạn có thể áp dụng các phương pháp trên và làm theo hướng dẫn của giảng viên để thực hành và làm tốt các bài tập ví dụ trong video sau.  

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 7: Bí quyết phát hiện "bẫy" trong đề thi IELTS và Thực hành dạng bài tập Process

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.