Bài 7: Học cách phát âm các nguyên âm đôi tận cùng bằng I

Khóa học Phương pháp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 10 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 250.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

 Ngoài những nguyên âm đơn, trong tiếng Anh còn rất nhiều những nguyên âm đôi. Và nguyên âm đôi được hình thành từ hai nguyên âm đơn ghép lại, có thể tận cùng bằng I hoặc U. Bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn tìm hiểu về các nguyên âm tận cùng là I như /ai/, /ei/, /oi/, 

  • Nguyên âm đôi /ei/ 
Nguyên âm đôi /ei/ được phát âm hơi kéo dài từ /e/ dần dần chuyển đến và kết thúc tại /i/. Âm/i/ phát âm rất ngắn và nhanh. 
Bạn có biết một số trường hợp sau sẽ được phát âm là /ei/ không?
"a" được phát âm là /eɪ/ trong những từ có một âm tiết và có hình thức tận cùng bằng a+ phụ âm+ e
Trong một âm tiết ở liền trước có tận cùng bằng "ion" và "ian"
"ai" được phát âm là /eɪ/ khi đứng trước một phụ âm trừ "r"
 "ay" thường được phát âm là /eɪ/ trong những từ có tận cùng bằng "ay"
"ea" được phát âm là /eɪ/
"ey" thường được phát âm là /eɪ/
  • Nguyên âm đôi /ai/
Bạn cũng sẽ bắt đầu phát âm đi từ nguyên âm /a/ kéo về /i/. Nguyên âm đôi này được phát âm khá giống âm ai trong tiếng Việt, tuy nhiên có một điểm khác biệt là khi phát âm bạn nên nhớ kéo dài hơi ra và miệng phải tròn. 
"i" thường được phát âm là /ai/ đối với những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng i + phụ âm + e
 "ie" được phát âm là /ai/ khi nó là những nguyên âm cuối của một từ có một âm tiết
"ui" được phát âm là /ai/ trong những từ có ui + phụ âm + e
"uy" phát âm là /ai/
  • Nguyên âm đôi /oi/
Nguyên âm này phát âm rất đơn giản và rất giống với âm oi của tiếng Việt. Một số trường hợp, chúng ta phải đọc là nguyên âm /oi/ như: toy, boy, oil, coin,… 
Mời các bạn tham gia vào bài học sau để nắm nội dung chi tiết. 

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Phát âm chuẩn Nguyên âm đôi

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.