Bài 8: Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ʊə/

Khóa học Phương pháp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 10 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 250.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Nếu như ở bài trước, các bạn đã được học về các nguyên âm đôi tận cùng bằng I thì tiếp theo trong đơn vị kiến thức này, giảng viên sẽ giúp bạn nắm được cách phát âm các nguyên âm tận cùng bằng  /ʊ/.

  • Nguyên âm /əʊ/
Đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/ sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/dài, /ʊ/ ngắn và nhanh. Một số trường hợp mà bạn phải phát âm là /əʊ/ như: 
"oa" được phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm. VD: coat, road, loan,…
 "ou" có thể được phát âm là /əʊ/. VD: soul, shoulder, poultry,….
"ow" được phát âm là /əʊ/.  VD: know, slow, window,… 
  • Nguyên âm /oʊ/ được phát âm trong các trường hợp như: Hold /hoʊld/, rode /roʊd/, float /floʊt/,… Đây là một nguyên âm phát âm khá dễ trong tiếng Anh mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện được.
Chi tiết bài học được thể hiện qua video sau, mời bạn tham gia ngay để có thể tự tin nói tiếng Anh như người bản xứ.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Phát âm chuẩn Nguyên âm đôi

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.