Bài 20: Hàm chuỗi trong Excel 2010

Khóa học Microsoft Office Excel 2010 cơ bản


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Xuân Dzu
 Bài học: 32 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
 • Tóm tắt bài học
 • Bài học cùng chương
 • Giảng viên
 • Khóa học liên quan
 • 300.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Trong bài học nhóm hàm xử lý chuỗi này bạn sẽ được giảng viên Xuân Dzu hướng dẫn chi tiết thực hiện và ý nghĩa của mỗi hàm, giúp bạn vận dụng trong quá trình xử lý công việc với Excel hiệu quả nhất.

Hàm chuỗi (Text Functions): Cho phép thực hiện các công việc xử lý chuỗi như: 
 • Hàm trích xuất dữ liệu: Left, Right, Mid
 • Hàm đếm độ dài chuỗi đang có: Len
 • Hàm loại khoảng trắng dư thừa: Trim
 • Biến đổi chuỗi thành chữ thường: Lower
 • Biến đổi chuỗi thành chữ in hoa: Upper
 • Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ: Proper
 • Hàm nối chuỗi: Concatenate
Click tham gia bài học để xem trực tiếp Video hướng dẫn chi tiết về các hàm xử lý chuỗi dưới đây.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Các hàm thông dụng trên Excel

21
00:06:33 Bài 21: Hàm ngày giờ trong Excel 2010 Excel hỗ trợ rất nhiều hàm về ngày tháng và thời gian. Nếu bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn tính toán dựa trên thời gian hiện tại thì bài học này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên.
22
00:17:34 Bài 22: Hàm tính toán, thống kê trong Excel 2010 Bài học này sẽ hỗ trợ các hàm giúp bạn trong quá trình tính toán và xử lý dữ liệu, nếu bạn biết các hàm tính toán, cách sử dụng chúng thì công việc của bạn sẽ được xử lý nhanh chóng hơn.
23
00:17:17 Bài 23: Hàm luận lý trong Excel 2010 Tiếp theo các phần học trước, trong bài học này các bạn sẽ được học về cú pháp và chức năng của các hàm luận lý (hàm logic) trong Excel 2010
24
00:11:22 Bài 24: Hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel 2010 Trong phần hàm tìm kiếm và tham chiếu bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về cú pháp, cách sử dụng 2 hàm Vlookup và Hlookup thông qua các ví dụ minh họa cụ thể. Thành thạo 2 hàm này bạn có thể dễ dàng dò tìm dữ liệu chính xác.
25
00:09:00 Bài 25: Hàm cơ sở dữ liệu trong Excel 2010 Giảng viên sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về hàm cơ sở dữ liệu, tổng hợp cú pháp của các hàm và công dụng của từng hàm trong nhóm hàm dữ liệu (Database funtions) trong Excel.
26
Hệ thống kiến thức chương 4: Các hàm thông dụng trên Excel Quiz

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Nguyễn Xuân Dzu với hơn 20 kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn về CNTT như: Phần cứng – Phần mềm, mạng máy tính, đồ hoạ, Tin học văn phòng, Multimedia, MacOS/OSx, iOS. Ngoài ra thầy còn đảm trách các bộ môn chuyên ngành như: Quản trị hệ thống mạng Windows – Linux – Novell Netware – DSM,...Thầy từng tham gia những dự án về CNTT lớn cho các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, thực hiện công tác đào tạo cho các CBNV. Với phong cách truyền đạt kiến thức vui vẻ, độc đáo đề cao tính hiệu quả giúp người học thoải mái, dễ nhớ bài.