Bài 22: Hàm tính toán, thống kê trong Excel 2010

Khóa học Microsoft Office Excel 2010 cơ bản


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Xuân Dzu
 Bài học: 32 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
 • Tóm tắt bài học
 • Bài học cùng chương
 • Giảng viên
 • Khóa học liên quan
 • 300.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Sau khi nắm rõ hàm chuỗi và hàm ngày giờ các bạn sẽ được học chi tiết về các hàm dùng trong tính toán và thống kê như:

Hàm tính toán: 
 • Hàm INT: Lấy giá trị nguyên của phép chia
 • Hàm Mod: Lấy số dư còn lại sau khi không chia được nữa
 • Hàm Sum: Tính tổng các giá trị được đưa vào
 • Hàm Product: Tích các giá trị được đưa vào
 • Hàm Max: Trả về giá trị lớn nhất của dữ liệu mà ta đang có
 • Hàm Min: Trả về giá trị nhỏ nhất của dữ liệu mà ta đang có
 • Hàm Round: Làm tròn giá trị
 • Hàm Average: Tính trung bình cộng của các giá trị đưa vào
 • Hàm Rank: Sắp xếp theo thứ hạng
Nhóm hàm thống kê cơ bản:
 • Count: Đếm dữ liệu số 
 • Counta: Đếm tất cả dữ liệu có trên excel không phân biệt dữ liệu số hay chữ
 • Countif: Đếm có điều kiện
 • Sumif: Tổng các giá trị phù hợp với điều kiện cần tìm.
Sau bài học này bạn sẽ có thể tự mình thực hành các bài tập áp dụng kèm theo, áp dụng bài học vào thực tế công việc. Xem thêm Hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel để áp dụng công việc tốt hơn

 

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Các hàm thông dụng trên Excel

20
00:11:25 Bài 20: Hàm chuỗi trong Excel 2010 Hàm chuỗi trong Excel 2010 sẽ giúp bạn thành thạo các thao tác xử lý dữ liệu như trích xuất, biến đổi nhanh dữ liệu từ chữ hoa sang chữ thường và ngược lại... một cách nhanh chóng nhất
21
00:06:33 Bài 21: Hàm ngày giờ trong Excel 2010 Excel hỗ trợ rất nhiều hàm về ngày tháng và thời gian. Nếu bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn tính toán dựa trên thời gian hiện tại thì bài học này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên.
23
00:17:17 Bài 23: Hàm luận lý trong Excel 2010 Tiếp theo các phần học trước, trong bài học này các bạn sẽ được học về cú pháp và chức năng của các hàm luận lý (hàm logic) trong Excel 2010
24
00:11:22 Bài 24: Hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel 2010 Trong phần hàm tìm kiếm và tham chiếu bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về cú pháp, cách sử dụng 2 hàm Vlookup và Hlookup thông qua các ví dụ minh họa cụ thể. Thành thạo 2 hàm này bạn có thể dễ dàng dò tìm dữ liệu chính xác.
25
00:09:00 Bài 25: Hàm cơ sở dữ liệu trong Excel 2010 Giảng viên sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về hàm cơ sở dữ liệu, tổng hợp cú pháp của các hàm và công dụng của từng hàm trong nhóm hàm dữ liệu (Database funtions) trong Excel.
26
Hệ thống kiến thức chương 4: Các hàm thông dụng trên Excel Quiz

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Nguyễn Xuân Dzu với hơn 20 kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn về CNTT như: Phần cứng – Phần mềm, mạng máy tính, đồ hoạ, Tin học văn phòng, Multimedia, MacOS/OSx, iOS. Ngoài ra thầy còn đảm trách các bộ môn chuyên ngành như: Quản trị hệ thống mạng Windows – Linux – Novell Netware – DSM,...Thầy từng tham gia những dự án về CNTT lớn cho các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, thực hiện công tác đào tạo cho các CBNV. Với phong cách truyền đạt kiến thức vui vẻ, độc đáo đề cao tính hiệu quả giúp người học thoải mái, dễ nhớ bài.