Bài 24: Hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel 2010

Khóa học Microsoft Office Excel 2010 cơ bản


Xem video giới thiệu khóa học
Thạc sĩ Nguyễn Xuân Dzu
 Bài học: 32 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 300.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Làm cách nào để tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện, trích lọc dữ liệu nhanh chóng. Yêu cầu này sẽ không còn làm khó bạn nữa, thông qua bài học về Hàm tìm kiếm & tham chiếu (Lookup & Reference Functions)

Hàm tìm kiếm & tham chiếu (Lookup & Reference Functions) được sử dụng trong trường hợp cần tìm kiếm các giá trị trong danh sách được chỉ định.

Bao gồm một số hàm chức năng sau:
  • Vlookup: được dùng khi bạn cần tìm thông tin trong một bảng hoặc một phạm vi theo hàng. 
  • Hlookup: hàm tìm kiếm và tham chiếu theo cột, hoặc theo dòng, Khi bạn sử dụng hàm này, nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm thì sẽ trả về giá trị một ô nằm trên một dòng nào đó.
Để hiểu và nắm rõ hơn cách thực hiện các hàm tìm kiếm và tham chiếu bạn có thể tham gia bài học này nhé.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 4: Các hàm thông dụng trên Excel

20
00:11:25 Bài 20: Hàm chuỗi trong Excel 2010 Hàm chuỗi trong Excel 2010 sẽ giúp bạn thành thạo các thao tác xử lý dữ liệu như trích xuất, biến đổi nhanh dữ liệu từ chữ hoa sang chữ thường và ngược lại... một cách nhanh chóng nhất
21
00:06:33 Bài 21: Hàm ngày giờ trong Excel 2010 Excel hỗ trợ rất nhiều hàm về ngày tháng và thời gian. Nếu bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn tính toán dựa trên thời gian hiện tại thì bài học này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên.
22
00:17:34 Bài 22: Hàm tính toán, thống kê trong Excel 2010 Bài học này sẽ hỗ trợ các hàm giúp bạn trong quá trình tính toán và xử lý dữ liệu, nếu bạn biết các hàm tính toán, cách sử dụng chúng thì công việc của bạn sẽ được xử lý nhanh chóng hơn.
23
00:17:17 Bài 23: Hàm luận lý trong Excel 2010 Tiếp theo các phần học trước, trong bài học này các bạn sẽ được học về cú pháp và chức năng của các hàm luận lý (hàm logic) trong Excel 2010
25
00:09:00 Bài 25: Hàm cơ sở dữ liệu trong Excel 2010 Giảng viên sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về hàm cơ sở dữ liệu, tổng hợp cú pháp của các hàm và công dụng của từng hàm trong nhóm hàm dữ liệu (Database funtions) trong Excel.
26
Hệ thống kiến thức chương 4: Các hàm thông dụng trên Excel Quiz

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Nguyễn Xuân Dzu với hơn 20 kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn về CNTT như: Phần cứng – Phần mềm, mạng máy tính, đồ hoạ, Tin học văn phòng, Multimedia, MacOS/OSx, iOS. Ngoài ra thầy còn đảm trách các bộ môn chuyên ngành như: Quản trị hệ thống mạng Windows – Linux – Novell Netware – DSM,...Thầy từng tham gia những dự án về CNTT lớn cho các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, thực hiện công tác đào tạo cho các CBNV. Với phong cách truyền đạt kiến thức vui vẻ, độc đáo đề cao tính hiệu quả giúp người học thoải mái, dễ nhớ bài.