Bài 5: Cách dùng chính xác Either và Neither

Khóa học Chinh phục ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 17 video
 Thời lượng: 2 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 250.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Ở bài học trước, các bạn đã nắm được cách sử dụng của Whether và If, trong bài này bạn sẽ được học về Either và Neither.

Nhìn chung, Either và Neither thường được dùng với hai mục đích chính:
  • Diễn đạt sự lựa chọn.
  • Tỏ ý đồng tình trong câu phủ định.
Tuy nhiên hai từ này sẽ xuất hiện trong những cấu trúc khác nhau và trở thành từ nối (Conjunctions) cho câu. Bài học sẽ giúp bạn phân biệt được các cấu trúc sử dụng của Either và Neither như:
  • Either …or và Neither… nor.
  • Either of và Neither of.
  • Either và Neither có thể được dùng với vai trò tính từ đứng trước danh từ trong câu.
Để nắm được cách sử dụng hai từ này một cách chính xác nhất, mời các bạn tham gia vào bài học.

BÀI HỌC CÙNG CHƯƠNG

Chương 1: Phương pháp chinh phục ngữ pháp tiếng Anh

1
00:09:00 Bài 1: Phương pháp học hiệu quả Thì-Thời trong tiếng Anh Bài học sẽ cung cấp cho bạn phương pháp học hiệu quả thì-thời trong tiếng Anh bằng những bước thực hiện đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng. Sau bài học, bạn sẽ nắm được cách dùng cũng như phân biệt được điểm khác nhau giữa các thì.
2
00:08:33 Bài 2: Phân biệt cách dùng các từ Who-Whom, Which-That Sau bài học bạn sẽ nắm được các lỗi thường gặp khi sử dụng Who, Whom, Which, That; cách sử dụng chính xác Who, Whom, Which, That.
3
00:06:39 Bài 3: Phân biệt cách dùng Used to và To be Used to Bài học sẽ giúp bạn nắm được cách dùng, dấu hiệu sử dụng của mỗi cụm, biết được khi nào dùng Used to và khi nào dùng To be used to
4
00:06:36 Bài 4: Phân biệt cách dùng Whether và If Sau bài học sẽ giúp bạn nắm được cách sử dụng Whether và If cũng như phân biệt được trong trường hợp nào chúng có thể hoặc không thể thay thế cho nhau.
6
Bài kiểm tra chương 1: Phương pháp chinh phục ngữ pháp tiếng Anh Quiz

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.