Bài 14: Phương pháp làm dạng bài tập phân loại

Khóa học Phương pháp luyện nghe hiệu quả cho kỳ thi IELTS


Xem video giới thiệu khóa học
Rockit English
 Bài học: 18 video
 Thời lượng: 4 giờ
 Chứng nhận: Có
  • Tóm tắt bài học
  • Bài học cùng chương
  • Giảng viên
  • Khóa học liên quan
  • 250.000đ

TÓM TẮT BÀI HỌC

Dạng bài tập phân loại (Classification)
 
Bài tập này gồm có 2 tuyến thông tin là tuyến chữ và tuyến số. Bạn nên nhớ tuyến thông tin số và tuyến thông tin chữ thường được diễn đạt khác đi trong bài nghe so với trong đề bài. Trong tuyến thông tin chữ, bạn có thể dùng mỗi đáp án chữ a,b,c,d nhiều hơn 1 lần. Dạng bài phân loại thường dùng các cấu trúc và từ vựng như ví dụ sau: 
  • Dùng cấu trúc lẻ để thể hiện như: There are two/three kinds/types....
  • Dùng các động tự như: Be divided into/ be categorised/ be broken into/ be classified/ be sorted
Để áp dụng và làm bài tập thành thạo phần bài tập này mời bạn xem video bài học để được giảng viên hướng dẫn chi tiết. Các vị dụ trong bài nghe sẽ giúp bạn hình dung về bài thi nghe IELTS dễ dàng hơn. 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Rockit English là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp tương tác trực tuyến qua webcam và phương pháp “Immersion and Practice” tiên tiến.

Các khóa học trên Rockit English đều do chuyên gia quốc tế và giảng viên người Việt kết hợp thiết kế và giảng dạy cùng với sự thấu hiểu văn hoá của người nói tiếng Anh.

Giảng viên Rockit là những người có chuyên môn cao được đào tạo phương pháp "đặt câu hỏi" của Trường đại học Stanford (Mỹ) để giúp học viên tư duy tốt, nắm kiến thức, nhớ lâu.